Home Đời sống Ẩn họa nh.iễm đ.ộc th.ủy ng.ân từ v.ụ ch.áy Cty Rạng Ðô.ng: Dân biết tin ai?

Ẩn họa nh.iễm đ.ộc th.ủy ng.ân từ v.ụ ch.áy Cty Rạng Ðô.ng: Dân biết tin ai?

28 min read
Comments Off on Ẩn họa nh.iễm đ.ộc th.ủy ng.ân từ v.ụ ch.áy Cty Rạng Ðô.ng: Dân biết tin ai?
0
641

Gần chục ngày sau v.ụ ch.áy nhà xưởng Cty CP Bóng đ.èn phích nước Rạng Ðô.ng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), UBND thành phố Hà Nội mới phát đi hai c.ô.ng văn hỏa t.ốc gửi cá.c cơ qu.an ch.ức năng đ.ề ngh.ị kh.ẩn tr.ương khắc phục h.ậu qu.ả và x.á.c định m.ức đ.ộ ô nh.iễm. Trong từng ấy thời gian, ng.ười dân h.oang m.ang kh.ô.ng biết tin vào đâu vì mỗi đ.ơn v.ị nói một kiểu.

Rút khuyến cáo r.ồi l.ại… khuyến cáo

Một ngày sau khi x.ảy r.a v.ụ ch.áy, ngày 29/8, l.ãnh đ.ạo UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) ra th.ô.ng báo khuyến cáo ng.ười dân kh.ô.ng sử d.ụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo… được nuôi trong vòng bá.n kính 1km kể từ tâm đ.ám ch.áy trong vòng 21 ngày. Cần sơ tá.n tr.ẻ nhỏ, ng.ười già, ốm bệnh ra kh.ỏi khu vực chịu ả.nh h.ưởng của v.ụ ch.áy, thời gian sơ tá.n từ 1- 10 ngày….

Nhưng điều ng.ạc nhiên, ngày 30/8, UBND quận Thanh Xuân y.êu c.ầu th.u h.ồi văn bản này vì ra kh.ô.ng đúng th.ẩm qu.yền, kh.ô.ng đủ cơ sở.

Trao đổi với báo chí, đại diện l.ãnh đ.ạo quận Thanh Xuân cho biết, văn bản đó g.ây h.oang m.ang cho ng.ười dân, bởi theo kết quả k.iểm tr.a nhanh của cá.c cơ qu.an ch.ức năng thuộc Sở TN&MT, V.iện S.ức kh.ỏe nghề ngh.iệp và Môi trường (Bộ Y tế)… thì cá.c chỉ số môi trường đều ở ngưỡng a.n t.oàn. Nhưng lạ ở chỗ, chính l.ãnh đ.ạo V.iện S.ức kh.ỏe nghề ngh.iệp và Môi trường phủ nh.ận kết quả c.ô.ng b.ố của quận Thanh Xuân?

Ngày 31/8, Sở TN&MT Hà Nội có b.áo c.áo nhanh gửi Th.ành ủ.y, UBND thành phố và Bộ TN&MT tình hình khắc phục s.ự c.ố môi trường, khẳng định, kết quả test nhanh th.ô.ng số th.ủy ng.ân tại 5 vị trí (mẫu đất tại vườn hoa nhà máy, mẫu đất tại rìa vườn hoa trung tâm, mẫu đất tại gốc cây sát đường nội bộ và 2 mẫu tro tại khu vực có đ.ám ch.áy) ch.o th.ấy nồng độ th.ủy ng.ân tại cá.c vị trí trên đều bằng 0mg/m3 (microgam/mét khối).

Thế nhưng, ngày 4/9, tại cuộc họp báo Chính phủ, l.ãnh đ.ạo Bộ TN&MT th.ô.ng tin kết quả quan trắc sau v.ụ ch.áy ch.o th.ấy, 1/12 mẫu nước mặt được th.u th.ập vượt h.àm lượng th.ủy ng.ân 1,3 lần so với ngưỡng kh.ống ch.ế (mẫu nước sô.ng Tô Lịch, đoạn ngõ 320 Khương Đình- cống xả thải của nhà máy Rạng Đô.ng); 1/8 mẫu nước thải tại nhà máy vượt 1,26 lần tiêu chuẩn. Ngoài ra cũng có mẫu bùn thải vượt về h.àm lượng th.ủy ng.ân đến 6,1 lần, cá.ch vị trí cống xả thải của nhà máy 1 km trên sô.ng Tô Lịch.

Chia sẻ với ph.óng viên, một số lao đ.ộng làm thuê gần khu vực x.ảy r.a đ.ám ch.áy cho biết, chính vì được nghe th.ô.ng báo đ.ầu tiên a.n t.oàn về môi trường nên t.iếp t.ục làm việc từ sau v.ụ ch.áy đến nay, nhưng khi nghe l.ại th.ô.ng tin từ l.ãnh đ.ạo Bộ TN&MT, đã phải đi kh.ám s.ức kh.ỏe vì thấy tức ng.ực, hay hắt hơi, ăn ngủ kh.ô.ng như trước…

Và Hà Nội, sau khi cho rằng môi trường ở ngưỡng a.n t.oàn, l.ại ra văn bản khuyến cáo ng.ười dân cá.c b.iện ph.áp phòng ngừa nhằm giảm thiểu cá.c tá.c đ.ộng sau v.ụ ch.áy…Theo văn bản của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) gửi Cty Rạng Đô.ng, y.êu c.ầu xây dựng ngay bờ be xung quanh khu vực ch.áy, kh.ô.ng được để nước bên trong khu vực b.ị ch.áy chảy ra ngoài môi trường.

Cùng với đó, lắp đặt ngay dàn phun nước để làm mát, kh.ống ch.ế nhiệt độ khu vực b.ị ch.áy kh.ô.ng vượt quá 30 độ C, hạn chế th.ủy ng.ân trong khu vực ch.áy b.ay hơi ra môi trường kh.ô.ng khí xung quanh khi có nhiệt độ cao. Toàn bộ nước phát sinh từ khu vực b.ị ch.áy b.ao gồm cả nước mưa do có lẫn th.ủy ng.ân nên phải được thu gom để chờ x.ử l.ý như nước thải nguy h.ại. “Khẩn trương thu dọn h.iện tr.ường, sau khi thu dọn xong, h.iện tr.ường sẽ được đ.ơn v.ị x.ử l.ý môi trường phun lưu huỳnh để kết tủa th.ủy ng.ân và đóng rắn kết tủa”, văn bản nêu.

Đá.ng chú ý, Chi cục Bảo vệ môi trường cũng c.ảnh b.áo với ng.ười dân về việc kh.ô.ng sử d.ụng nguồn nước mặt, thực vật, đ.ộng vật sinh sống trong khu vực nguồn nước mặt xung quanh khu vực nhà máy…giống như c.ảnh b.áo của UBND phường Hạ Đình b.ị th.u h.ồi từ gần chục ngày trước.

Tiêu chuẩn nào, tin vào ai?

Tại cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội ngày 5/9, ô.ng Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường đã sử d.ụng “bẫy vàng” – c.ô.ng nghệ tiên tiến nhất thế giới để quan trắc th.ủy ng.ân trong v.ụ ch.áy.

Chia sẻ trên báo chí, ô.ng Thức cho biết, đây là đ.ơn v.ị duy nhất trong cả nước có c.ô.ng nghệ này vì vừa được tham gia vào Mạng lưới quan trắc phát thải th.ủy ng.ân của Mạng lưới môi trường Đô.ng Á do Nhật Bản đứng đ.ầu. Nhờ vậy, cá.n bộ được tập huấn, đào tạo chuyên s.âu, cá.c kỹ thuật quan trắc để phân tích được lượng th.ủy ng.ân trong kh.ô.ng khí nhờ thiết b.ị tiên tiến. Ông Thức khẳng định “kh.ô.ng phải di dân” ra kh.ỏi khu vực ả.nh h.ưởng của v.ụ ch.áy, tuy vậy, kết quả quan trắc ch.o th.ấy th.ủy ng.ân cũng đã phát tá.n ra môi trường và nằm trong ngưỡng Tổ chức Y tế thế giới c.ảnh b.áo có khả năng ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe ng.ười dân.

Tuy nhiên, Ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung l.ại cho rằng, thành phố Hà Nội cũng có lắp đặt thiết b.ị của Pháp, đạt tiêu chuẩn châu Âu có thể x.á.c định cá.c chỉ số rất chính x.á.c. Trước những khá.c nhau về th.ô.ng tin l.iên qu.an đến v.ụ ch.áy như số lượng th.ủy ng.ân b.ị ch.áy, chỉ số môi trường sau v.ụ ch.áy… ô.ng Chung y.êu c.ầu CA thành phố chỉ đạo c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a th.u th.ập cá.c tài liệu l.iên qu.an, trưng cầu cá.c c.ơ qu.an đ.ộc lập để có c.on số chính x.á.c nhất, có thể mời cả cá.c chuyên gia nước ngoài…

Ông Nguyễn Đức Chung cũng nói về việc phải chấn chỉnh để việc ph.ối h.ợp giữa cá.c c.ơ qu.an nhà nước một cá.ch hài hòa, hiệu quả hơn, trá.nh t.ình tr.ạng “quyền anh, quyền tôi”, mỗi ng.ười phát ngôn một kiểu…

“Ng.ười d.ân và mọi ng.ười bình luận, cá.c c.ơ qu.an chuyên môn xuống thì đeo mặt nạ phòng đ.ộc còn ng.ười dân, anh em khá.c thì đeo khẩu trang. Kh.ô.ng biết là chuyên môn hiểu rõ hơn thì m.ình lo m.ình ch.ế.t còn xung quanh ng.ười dân thì thế nào. Cá nhân tôi đ.á.nh giá đây là h.ành v.i ph.ản c.ảm. Ng.ười d.ân xung quanh, cá.n bộ đồng ngh.iệp của m.ình đi cùng mà tại sao m.ình l.ại x.ử sự như thế, có cần thiết phải như thế kh.ô.ng, bởi chúng ta là cá.n bộ, phù hợp với điều kiện, phù hợp với hoàn cảnh để trá.nh g.ây ra những hiểu lầm. Th.ô.ng qua cái này để rút ra b.ài học, chấn chỉnh. Tự mỗi ng.ười trong bộ máy nên suy xét để thấy”, ô.ng Chung nói.

Quy trình nào cũng phải vì dân

Xung quanh ý kiến của Ch.ủ t.ịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung “C.ơ qu.an đ.iều tr.a, CA Thành phố đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường theo quy trình t.ố t.ụng thì cá.c c.ơ qu.an chuyên môn vào đây với tư cá.ch gì?”, trao đổi với ph.óng viên, LS Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Th.ô.ng Luật (Ðoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, b.ảo v.ệ h.iện tr.ường và kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường là một trong những b.iện ph.áp quan trọng mang tính cấp bá.ch, nhằm ngăn ngừa những tá.c đ.ộng làm thay đổi t.ình tr.ạng h.iện tr.ường nói chung và dấu v.ết vật chứng nói riêng cũng như việc ghi nh.ận những th.ô.ng tin hoặc những thay đổi ở h.iện tr.ường có l.iên qu.an đến v.ụ việc x.ảy r.a. Về nguyên tắc bất cứ h.iện tr.ường nào cũng phải được b.ảo v.ệ để đ.ảm b.ảo điều kiện cần thiết cho c.ô.ng tá.c kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường đạt kết quả.

Tuy nhiên, khi gi.ải qu.yết một vấn đề (ở đây là s.ự c.ố về môi trường – PV) cần đặt quyền lợi ng.ười dân lên trên hết. Việc cá.c c.ơ qu.an chuyên môn vào làm việc nếu được th.eo d.õi và quản lý cẩn th.ận để th.ô.ng báo kết quả chính x.á.c đến ng.ười dân, b.ảo v.ệ s.ức kh.ỏe cho ng.ười dân kịp thời là việc cần thiết hơn hết. Vì nơi đó có biết b.ao nhiêu ng.ười dân đang sinh sống. “C.ơ qu.an Nhà nước cùng làm việc với nhau còn kh.ô.ng tin kết quả quan trắc môi trường của nhau thì ng.ười dân biết tin ai”, LS Bình đặt câu hỏi.

NHÓM PVTS/Tiền Phong

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Ai đã tạo ra Thơ Nguyễn, Khá Bảnh?

Theo chuyên gia, các nền tảng YouTube, TikTok đã tạo ra vô số hiện tượng mạng. Ngoài ra, s…