Home Pháp luật Bị cá.ch mọi chức v.ụ, tương lai nào đợi GĐ CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh?

Bị cá.ch mọi chức v.ụ, tương lai nào đợi GĐ CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh?

16 min read
Comments Off on Bị cá.ch mọi chức v.ụ, tương lai nào đợi GĐ CA Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh?
0
1,034

Theo chuyên gia ph.áp l.ý, việc ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai b.ị cá.ch cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng là hoàn toàn x.á.c đ.á.ng, phù hợp với điều lệ của Đ.ảng. Ngoài ra, ô.ng Mạnh sẽ phải đối mặt với mức k.ỷ l.uật hành chính tương ứng.

Mới đây, ngày 10/9/2019, tại Hà Nội, Ban B.í th.ư họp x.em x.ét, th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban Thường v.ụ Tỉnh uỷ, B.í th.ư Đ.ảng uỷ, Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai.

Ban B.í th.ư k.ết l.uận: Đ.ại t.á Huỳnh Tiến Mạnh chịu trá.ch nhiệm chính và trá.ch nhiệm ng.ười đứng đ.ầu về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng của Ban Thường v.ụ Đ.ảng uỷ CA tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 – 2020, v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ, qu.y đ.ịnh của Đ.ảng và cá.c qu.y đ.ịnh của Bộ CA về c.ô.ng tá.c đ.iều tr.a h.ình s.ự; để nhiều cá.n bộ, ch.iến sĩ CA tỉnh v.i ph.ạm k.ỷ l.uật và ph.áp l.uật; v.i ph.ạm trong c.ô.ng tá.c cá.n bộ.

Xét nội dung, t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ, h.ậu qu.ả, ng.uyên nh.ân v.i ph.ạm, Ban B.í th.ư qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cá.ch tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng; y.êu c.ầu c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền x.em x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính đối với Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với k.ỷ l.uật đảng.

 Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật gia Nguyễn Gia Hải (Văn phòng l.uật s.ư Vạn Xuân Hà Nội – Đoàn l.uật s.ư TP Hà Nội) cho rằng qu.yết đ.ịnh của Ban B.í th.ư về việc cá.ch tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng của ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh là x.á.c đ.á.ng và đúng theo điều lệ Đ.ảng.

Cụ thể, ô.ng mạnh đã v.i ph.ạm vào điều 8 qu.y đ.ịnh những điều c.ấm mà Đ.ảng viên kh.ô.ng được làm là: Quan liêu, thiếu trá.ch nhiệm, b.ao che, b.áo c.áo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi th.ực h.iện nhiệm v.ụ.

Chuyên gia ph.áp l.ý cho rằng ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh b.ị cá.ch tất cả cá.c chức v.ụ trong Đ.ảng là hoàn toàn x.á.c đ.á.ng.

Mặt khá.c, nếu k.ết l.uận đ.iều tr.a của cơ qu.an ch.ức năng chứng minh được bản thân ô.ng Mạnh có sự th.am nh.ũng, h.ối l.ộ, cũng đồng nghĩa với việc ô.ng Mạnh ngoài v.i ph.ạm điều 8 còn v.i ph.ạm vào điều 9 của điều lệ Đ.ảng: Làm trái qu.y đ.ịnh trong những việc: quản lý nhà, đất, t.ài s.ản, vốn, tài chính của Đ.ảng và Nhà nước; huy đ.ộng vốn và cho vay vốn tín d.ụng; th.ẩm đ.ịnh, phê duyệt, đấu thầu dự á.n; th.ực h.iện chính sá.ch an sinh x.ã h.ội, c.ứu trợ, c.ứu nạn; c.ô.ng tá.c k.iểm tr.a, thanh tra, kiểm toá.n, cá.c qu.y đ.ịnh trong hoạt đ.ộng t.ố t.ụng.

Ban B.í th.ư qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật ô.ng Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cá.ch chức tất cả chức v.ụ trong Đ.ảng; y.êu c.ầu c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền x.em x.ét, x.ử l.ý k.ỷ l.uật về hành chính ô.ng Mạnh tương ứng với k.ỷ l.uật Đ.ảng.

“Với những tài liệu, ch.ứng c.ứ mà Ban B.í th.ư c.ô.ng b.ố, ô.ng Mạnh có thể sẽ phải đối diện với hình ph.ạt lên đến 12 năm t.ù gi.am và b.ị c.ấm đảm nhiệm chức v.ụ từ 1 đến 5 năm theo điều 360 của BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 qu.y đ.ịnh về t.ội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng: Điều 360. Tội thiếu trá.ch nhiệm g.ây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.” – luật gia Hải nh.ận định.

Nhiều s.ai ph.ạm trong quản lý tại CA tỉnh Đồng Nai

Thá.ng 1/2018, trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước (c.ô.ng tá.c ở Phòng CSGT Đồng Nai) b.ắn ch.ế.t ng.ười ở nh.à tr.ọ tại trung tâm Biên Hòa (đã b.ị b.ắt gi.am). Phước chính là tài xế riêng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Khá.nh – giám đốc CA Đồng Nai trước đây.

Vào thời điểm x.ảy r.a v.ụ á.n cũng là lúc Phước đã được b.ố trí c.ô.ng tá.c ở Phòng CSGT CA Đồng Nai và tướng Khá.nh đã về hưu. Vì vậy, trá.ch nhiệm đứng đ.ầu của tướng Khá.nh, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (giám đốc CA tỉnh) và cấp l.ãnh đ.ạo Phòng CSGT qua cá.c thời kỳ được y.êu c.ầu giải trình về việc vì sao Phước có thể mang s.úng đi b.ắn ng.ười trong lúc kh.ô.ng phải giờ làm việc.

Trong cá.c chuỗi s.ai ph.ạm của b.an giám đốc CA Đồng Nai còn l.iên qu.an đến v.ụ c.ảnh s.át n.ổ s.úng ch.ế.t ng.ười ở huyện Cẩm Mỹ. Tại Kỳ họp thứ 37, Uỷ b.an K.iểm tr.a Trung ương x.á.c định, Ban Thường v.ụ Đ.ảng ủy CA tỉnh Đồng Nai đã thiếu trá.ch nhiệm, buô.ng lỏng l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, thiếu k.iểm tr.a, giá.m s.át, để x.ảy r.a nhiều v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm trong c.ô.ng tá.c quản lý, sử d.ụng v.ũ kh.í, đất đai, tài chính, t.ài s.ản và c.ô.ng tá.c cá.n bộ; để nhiều cá.n bộ b.ị x.ử l.ý h.ình s.ự.

Vào thá.ng 9/2013, tại trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khá.nh, nay là TP Long Khá.nh), sau m.âu th.uẫn khi đi hát karaoke, Đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh đã dùng s.úng b.ắn ch.ế.t Trạm phó là Th.iếu t.á Trần Ngọc Sơn, ngoài ra một cá.n bộ trạm này cũng b.ị th.ương do trúng đ.ạn.

Theo Kienthuc.net.vn

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an triệt phá đường dây thuê ôtô mang sang Campuchia tiêu thụ

Sau thời gian theo dõi, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây chuyên thuê ôtô tự lá…