Home Thời sự Bộ GTVT l.ại cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng vào vận hành

Bộ GTVT l.ại cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng vào vận hành

8 min read
Comments Off on Bộ GTVT l.ại cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng vào vận hành
1
643

Bộ GTVT l.ại cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đô.ng vào vận hành

Bộ Giao th.ô.ng Vận tải (GTVT) khẳng định, thời gian tới sẽ t.iếp t.ục chỉ đạo cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an nỗ lực hơn n.ữa nhằm sớm đưa Dự á.n đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng vào kh.ai thá.c, đ.ảm b.ảo a.n t.oàn t.uyệt đ.ối.

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8446/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kì họp thứ 7 Quốc hội kh.óa XIV.

Theo đó, cử tri Đà Nẵng b.ày tỏ l.o l.ắng nếu kh.ô.ng k.iểm tr.a, giá.m s.át và vận hành thật chặt chẽ, kĩ lưỡng và chính x.á.c thì khi vận hành có s.ự c.ố từ trên cao xuống khả năng g.ây ra h.ậu qu.ả, thiệt h.ại là rất lớn.

Cử tri đ.ề ngh.ị Bộ GTVT cần x.em x.ét, cân nhắc hết sức th.ận trọng khi đ.ưa v.ào vận hành tuyến đường sắt này để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn t.uyệt đ.ối.

Trong văn bản gửi đi, Bộ GTVT khẳng định Dự á.n đường sắt Cát Linh – Hà Đô.ng là c.ô.ng trình cấp đặc biệt, có t.ính ch.ất đặc thù, kỹ thuật cao, c.ô.ng nghệ hoàn toàn mới và là tuyến đường sắt đô thị đ.ầu tiên hoàn thành đ.ưa v.ào vận hành, kh.ai khá.c tại Việt Nam.

Với v.ai trò Chủ đ.ầu tư Dự á.n, Bộ GTVT nh.ận th.ức rõ trá.ch nhiệm trong quá trình triển kh.ai th.ực h.iện Dự á.n.

Trong thời gian triển kh.ai Dự á.n, th.ực h.iện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã có nhiều đoàn thường xuyên, định kỳ k.iểm tr.a dự á.n trong cá.c lĩnh vực như: Bộ Lao đ.ộng – Thương binh và Xã hội k.iểm tr.a về c.ô.ng tá.c a.n t.oàn lao đ.ộng, v.ệ s.inh môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường k.iểm tr.a về tá.c đ.ộng môi trường; Hội đồng ngh.iệm thu Nhà nước cá.c c.ô.ng trình xây dựng k.iểm tr.a c.ô.ng tá.c ngh.iệm thu và chất lượng thi c.ô.ng, Kiểm toá.n nhà nước tiến hành kiểm toá.n hoạt đ.ộng xây dựng và việc quản lý, sử d.ụng vốn đ.ầu tư của Dự á.n…

Mặt khá.c, để đ.ảm b.ảo t.uyệt đ.ối a.n t.oàn trước khi b.àn giao Dự á.n đ.ưa v.ào vận hành kh.ai thá.c thương mại, Bộ GTVT đã thuê Tư vấn đ.á.nh giá a.n t.oàn hệ thống (Tư vấn của Pháp) để tiến hành đ.á.nh giá a.n t.oàn từ khâu thiết kế, thi c.ô.ng, lắp đặt thiết b.ị và vận hành toàn bộ hệ thống.

Trong thời gian tới, Bộ Giao th.ô.ng vận tải t.iếp t.ục qu.yết l.iệt chỉ đạo, quá.n triệt cá.c đ.ơn v.ị tham gia th.ực h.iện Dự á.n và cá.c c.ơ qu.an chuyên môn của Bộ GTVT, n.âng cao hơn n.ữa c.ô.ng tá.c k.iểm tr.a, k.iểm s.oát về mặt a.n t.oàn, tiến độ, chất lượng c.ô.ng trình nhằm đ.ảm b.ảo chất lượng, t.uyệt đ.ối a.n t.oàn, sớm đưa Dự á.n vào vận hành kh.ai thá.c.

Theo Soha.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe buýt bị thiêu rụi trong hầm chui An Sương

Xe buýt vừa chạy qua hầm chui An Sương về địa phận quốc lộ 22, quận 12 (TP.HCM) thì bốc ch…