Home Thời sự Cao t.ốc Bắc Nam có khuất tất gì mà phải đóng dấu “MẬT” nhà đ.ầu tư?

Cao t.ốc Bắc Nam có khuất tất gì mà phải đóng dấu “MẬT” nhà đ.ầu tư?

13 min read
Comments Off on Cao t.ốc Bắc Nam có khuất tất gì mà phải đóng dấu “MẬT” nhà đ.ầu tư?
0
393

Tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ Giao th.ô.ng Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đô.ng cho biết, hiện đã có kết quả sơ tuyển thầu đường bộ cao t.ốc Bắc-Nam nhưng đây là tài liệu mật, kh.ô.ng thể c.ô.ng b.ố. Lạ cái là cao t.ốc Bắc Nam là c.ô.ng trình trọng điểm cả nước từ thuế dân nhưng danh sá.ch trúng thầu l.ại đóng DẤU MẬT?

Tuy nhiên sau 2 ngày phát ngôn, trước sự ph.ản ứ.ng của dư luận thì mới đây Thứ trưởng Nguyễn Văn Đô.ng l.ại khẳng định rằng đang có sự hiểu nhầm về phát ngôn của ô.ng. Theo đó, việc mật ở đây là quá trình th.ẩm đ.ịnh chứ còn danh sá.ch nhà thầu trúng sơ tuyển chưa được Bộ th.ô.ng qua nên chưa c.ô.ng b.ố. Nghe tới đây bỗng thấy nhẹ nhõm cả ng.ười! Hóa ra chỉ là hiểu nhầm!

Xét ở 1 góc độ kh.ô.ng có lợi ích nh.óm thì việc giữ kín quá trình th.ẩm đ.ịnh ở c.ô.ng trình này là cần thiết, dù sao thì về mặt a.n n.inh quốc gia đây được coi là c.ô.ng trình x.ương sống của đất nước. Trong quá trình đấu thầu, có những nhà thầu quốc tế họ đ.áp ứng được đầy đủ cá.c chính sá.ch mà ta đưa ra nhưng xét về tổng thể l.ại có thể g.ây phương h.ại đến a.n n.inh quốc gia nên b.uộc phải đưa nhà thầu Việt Nam vào để thay thế. Nếu ta c.ô.ng kh.ai quá trình th.ẩm đ.ịnh loại bỏ họ thì có thể g.ây phương h.ại đến vấn đề ngoại giao, thậm chí b.ị kiện r.a t.òa, còn nếu chúng ta cứ khẳng định đó là mật thì chẳng ai có thể kiện được cả. Tuy nhiên, nếu như có những c.on s.âu đang sẵn sàng ngồi sẵn để đục khoét, đi đêm với nhau để tr.ục l.ợi thì việc giữ kín quá trình th.ẩm đ.ịnh l.ại phục v.ụ l.ợi ích của chúng. Chính vì vậy, mặc dù ng.ười dân kh.ô.ng được biết quá trình th.ẩm đ.ịnh này nhưng đ.ề ngh.ị cá.c cơ qu.an ch.ức năng phải làm hết trá.ch nhiệm của m.ình. Tôi tin vẫn còn rất nhiều ng.ười trong bộ máy l.ãnh đ.ạo ta vì nước vì dân!

Lại nói, đành rằng là quá trình th.ẩm đ.ịnh phải coi là là “MẬT” thế nhưng sau khi x.em x.ét kĩ lưỡng xét duyệt đủ đường với cá.c nhà thầu thì phải c.ô.ng kh.ai minh bạch cho ng.ười dân cả nước để được biết và giá.m s.át. Bởi kh.ô.ng phải tự nhiên mà ng.ười dân họ s.ợ cái dấu “MẬT” này. Thương v.ụ AVG – Mobifone “mật”, ng.ười dân b.ị c.ướp trắng 7 000 tỷ đồng, 4 tuyến đường Thủ Thiêm “mật” ng.ười dân Sài Gòn được tặng c.on đường dát vàng 12 km có giá 12 220 tỷ đồng, bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm “mật” nên ng.ười dân nơi đây vỡ mật khi b.ị giải tỏa nhà đất vô t.ội vạ, thậm chí ra cả ngoài phạm vi quy hoạch, giao nhà đất cho Vũ Nhô.m “mật” ng.ười dân thành phố đ.á.ng sống “cúng c.ô hồn” hơn 20 000 tỷ đồng… Thế nên nếu cao t.ốc Bắc Nam mà “mật” kh.ô.ng biết nhân dân phi thường nh.ận được gì đây?

Cao t.ốc Bắc – Nam là làm đường để thu phí chứ kh.ô.ng phải miễn phí. Ng.ười d.ân mới thực sự là ng.ười trả tiền. Chính vì thế họ có quyền được biết. Càng c.ô lập th.ô.ng tin b.ao nhiêu, càng trái minh bạch b.ao nhiêu thì MẬT NGỌT của “hoa hồng” l.ại quả càng nhiều bấy nhiêu. Rất nhiều v.ụ b.ị l.ộ có cùng nguyên lý tương tự. Tội phạm th.am nh.ũng mà, giống nhau về h.ành v.i và cá.ch thức ph.ạm t.ội lẫn thói quen t.ội ph.ạm.

Việt Nam kh.ô.ng phân biệt đối x.ử về quốc tịch với cá.c nhà thầu, nhưng Việt Nam có quyền chọn lựa nhà thầu cho đến khi cảm thấy phù hợp. Nhưng 1 điều cần phải lưu ý rằng, mạnh về tài chính và huy đ.ộng lãi suất thấp 0-2% chỉ là lá b.ài l.ừa đ.ảo mà Việt Nam đã chịu cay đắng ở hàng ngàn dự á.n của T.Q chào thầu thấp mà kết th.úc rất đắt. Và T.Q chẳng dễ dàng lừa g.ạt được ai, ngoài cá.c ô.ng cố tình chịu mắc lừa vì nguyên do khá.c.

Kh.ô.ng ai b.ắt Việt Nam phải làm ngay đường cao t.ốc Bắc – Nam. Chậm làm cao t.ốc Bắc – Nam thêm vài năm cũng chưa ch.ế.t ai. Nhưng dâng đường cao t.ốc Bắc – Nam v.ào t.ay k.ẻ c.ướp và bóc l.ột thì sẽ là đại họa.

Theo Canhco.net

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …