Home Thời sự Ch.áy c.ô.ng ty Rạng Đô.ng: Từ ‘lấp liếm’ đến ‘x.in l.ỗi’… có thật tâm?

Ch.áy c.ô.ng ty Rạng Đô.ng: Từ ‘lấp liếm’ đến ‘x.in l.ỗi’… có thật tâm?

15 min read
Comments Off on Ch.áy c.ô.ng ty Rạng Đô.ng: Từ ‘lấp liếm’ đến ‘x.in l.ỗi’… có thật tâm?
0
357

Sau gần 10 ngày x.ảy r.a v.ụ ch.áy, Cô.ng ty Rạng Đô.ng mới chính thức có tâm thư x.in l.ỗi ng.ười dân. Dư luận đặt câu hỏi, trong th.ô.ng tin c.ô.ng b.ố trước đây, c.ô.ng ty cho rằng, cá.c khí thải kh.ô.ng ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe ng.ười dân, vậy lời x.in l.ỗi này có thật tâm?

Gần 10 ngày sau khi x.ảy r.a v.ụ ch.áy nhà xưởng, ngày 6/9, ô.ng Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Cô.ng ty c.ổ phần Bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng mới có thư x.in l.ỗi gửi đến Ch.ủ t.ịch UBND TP Hà Nội, quận Thanh Xuân, phường Hạ Đình, cá.c sở, b.an ngành, c.ơ qu.an, trường học và nhân dân phường Thanh Xuân Trung, phường Hạ Đình.

Trong thư x.in l.ỗi, Tổng giám đốc Cô.ng ty Rạng Đô.ng th.ừa nh.ận, đ.ám ch.áy đã ả.nh h.ưởng tới đời sống, sinh hoạt của ng.ười dân. Đặc biệt, ng.ọn l.ửa ch.áy lớn, kh.ói, tro bụi kèm theo đã làm ô nh.iễm môi trường tại một số khu vực trong quận và ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe của l.ực l.ượng PCCC và nhân dân hai phường.

Dư luận đặt câu hỏi, lời x.in l.ỗi của l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty Rạng Đô.ng có thật tâm?

Bởi sau khi x.ảy r.a v.ụ ch.áy, l.ãnh đ.ạo c.ô.ng ty thừa hiểu khối lượng, thành phần h.óa ch.ất trong kho hàng b.ị ch.áy có chứa ch.ất đ.ộc th.ủy ng.ân và mối nguy h.ại khi lượng h.óa ch.ất này phát tá.n ra môi trường sau v.ụ ch.áy.

Hình ảnh v.ụ ch.áy kho xưởng của Cô.ng ty Rạng Đô.ng.

Tuy nhiên, khi x.ảy r.a v.ụ ch.áy đến nay, doanh ngh.iệp này kh.ô.ng có một khuyến cáo c.ảnh b.áo nào để b.ảo v.ệ s.ức kh.ỏe cá.c cá.n bộ c.ô.ng nhân viên, l.ực l.ượng phòng ch.áy chữa ch.áy và ng.ười dân khu vực xung quanh nhà máy.

Hơn n.ữa, trong một văn bản th.ô.ng tin v.ụ việc vào ngày 30/8 gửi UBND quận Thanh Xuân, Cô.ng ty Cổ phần bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng (gọi tắt là Cô.ng ty Rạng Đô.ng) cho biết: “Cá.c vật tư – nguyên vật liệu chính được sử d.ụng để sản xuất bóng đ.èn huỳnh quang, CFL, đ.èn tròn gồm: Bầu đ.èn CFL làm bằng nhựa PC – đạt chứng chỉ UL, đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho s.ức kh.ỏe c.on ng.ười kể cả khi ch.áy; Vỏ bóng đ.èn cá.c loại làm bằng th.ủy tinh kh.ô.ng chì (kh.ô.ng có cá.c h.àm lượng kim loại n.ặng), đ.ầu đ.èn làm bằng nhô.m với c.ô.ng nghệ hàn dập kh.ô.ng sử d.ụng thiếc hàn, dây tóc bằng wofram và khẳng định cá.c khí thải kh.ô.ng ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe c.on ng.ười.

Cũng theo văn bản của Cô.ng ty Rạng Đô.ng, c.ô.ng ty này đã ngh.iên c.ứu sử d.ụng loại amalgam thay thế cho th.ủy ng.ân lỏng trước đây và đ.ưa v.ào sản xuất từ năm 2016.

Trong văn bản này kh.ô.ng đề cập đến lượng h.óa ch.ất đ.ộc h.ại có ng.uy c.ơ phát tá.n, thậm chí còn được cho là lấp liếm khi th.ô.ng tin “c.ô.ng ty đã ngh.iên c.ứu sử d.ụng loại Amalgam thay thế cho th.ủy ng.ân lỏng trước đây và đ.ưa v.ào sản xuất từ 2016”. Trong khi theo cá.c nhà kh.oa học, Amalgam thực chất là hỗn hợp của th.ủy ng.ân và kim loại khá.c, trong đó th.ủy ng.ân là thành phần chính, chiếm từ 50-70% trong hỗn hợp đó và khi b.ị ch.áy, th.ủy ng.ân vẫn b.ị phát tá.n ra môi trường.

Và sự thật mới đây được Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân c.ô.ng b.ố cho biết, b.áo c.áo của c.ô.ng ty, lượng th.ủy ng.ân b.ị phát tá.n là 15,1kg, nhưng theo số liệu của cá.c nhà kh.oa học, thì khối th.ủy ng.ân b.ị phát tá.n khoảng 27,2 kg. Qua k.iểm tr.a, tủ bảo quản chứa almagam được giữ nguyên nên lượng th.ủy ng.ân b.ị phát tá.n nằm trong bóng đ.èn đã ch.áy, với khối lượng từ 15,1 – 27,2 kg. Đồng thời, c.ô.ng b.ố phạm vi có thể g.ây ả.nh h.ưởng x.ấu tới s.ức kh.ỏe ng.ười dân trong bá.n kính khoảng 500 m tính từ hàng rào của kho b.ị ch.áy.

Thư x.in l.ỗi của Cô.ng ty Rạng Đô.ng.

27,2 kg th.ủy ng.ân được phát tá.n ra môi trường, đó kh.ô.ng chỉ là một s.ự c.ố mà đã trở thành th.ảm h.ọa môi trường. Đồng thời là minh chứng cho sự v.ô c.ảm của c.ô.ng ty này khi kh.ô.ng th.ô.ng tin về ng.uy c.ơ phát tá.n th.ủy ng.ân ra môi trường và kh.ô.ng đưa ra những khuyến cáo cần thiết. Sự v.ô c.ảm còn được th.ể h.iện, sau v.ụ ch.áy 2 ngày, c.ô.ng ty đã t.iếp t.ục hoạt đ.ộng sản xuất b.ất ch.ấp ng.uy c.ơ ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe của cá.c cá.n bộ c.ô.ng nhân viên.

Vô cảm đến như thế thì liệu lời x.in l.ỗi phát đi mới đây của Cô.ng ty Rạng Đô.ng có thật tâm? Và ng.ười dân khu vực b.ị ả.nh h.ưởng liệu có chấp nh.ận lời x.in l.ỗi này khi gần 10 ngày tr.ôi qua, họ đã phải “hưởng” đủ những h.óa ch.ất đ.ộc h.ại phát tá.n ra môi trường sau v.ụ ch.áy?

Theo Báo Mới

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …