Home Cộng đồng mạng Chúng ta đang ở thời đại nói l.á.o toàn tập?

Chúng ta đang ở thời đại nói l.á.o toàn tập?

28 min read
Comments Off on Chúng ta đang ở thời đại nói l.á.o toàn tập?
2
1,420

Kh.ô.ng biết lịch sử ghi l.ại cá.c triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cá.ch nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn l.áo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?

Thằng doanh nhân bá.n đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là k.ẻ “Treo dê bá.n ch.ó”, mua 30.000 bá.n 600.000 kh.ô.ng giàu sao được, thế r.ồi lúc giàu lên, hàng ngày lên m.ạng truyền th.ô.ng dạy đ.ạo đ.ức, dạy bí quyết, dạy cá.ch cư x.ử.

Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, kh.iến ng.ười ta ngh.iện ch.ất đ.ộc, tạo thành thói quen ng.uy h.iểm cho ng.ười dùng. Thế r.ồi khi có nhiều tiền, anh ta in sá.ch dạy ng.ười ta tư duy, dạy cho t.uổi tr.ẻ cá.ch sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo t.ung hô m.ình như thá.nh sống, tuyên b.ố như đấng khải đạo.

Một ô.ng chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những c.ô.ng trình có h.ại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, n.ói t.oàn chuyện Phật pháp.

Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết b.ao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi.

Một tập đoàn khá.c mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những k.ẻ ph.át h.iện s.ai s.ót của sản phẩm m.ình để đưa họ vào t.ù, l.ại chuyên nói lời có cá.nh… Kẻ buôn gian bá.n lận l.ại dạy cho x.ã h.ội đ.ạo đ.ức làm ng.ười.

Thời đại đảo l.ộn tất! Hài thế, mà vẫn kh.ô.ng thiếu k.ẻ tôn sùng, xem cá.c ô.ng ấy như tấm gương sá.ng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là k.ẻ nói lá.o.. Tất cả đều chỉ tìm cá.ch l.ừa đ.ảo nhau. “Toàn x.ã h.ội rặt k.ẻ nói l.áo, ca sĩ nói l.áo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói lá.o theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói l.áo theo kiểu diễn viên.”

Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên l.áo quen thành nếp, lúc nào cũng l.áo. Thế nhưng có những k.ẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn m.ồm nói l.áo. Thi gì cũng l.áo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt l.áo cả…

Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết l.áo để mua n.ước m.ắ.t mọi ng.ười. Cứ có chuyện là loanh quanh l.áo khoét. Kẻ buôn lớn l.áo, k.ẻ bá.n hàng rong ở bên đường cũng l.ừa đ.ảo, l.áo liên tục.

Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói l.áo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt l.áo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe l.áo mà chẳng ph.ản ứ.ng gì l.ại cứ dá.n mắt mà xem.

Thằng đi buôn nói l.áo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà c.ô h.iệu tr.ưởng nhà tr.ẻ, anh h.iệu tr.ưởng trường cấp b.a, ô.ng h.iệu tr.ưởng trường đại học cũng chuyên nói l.áo. Thực phẩm cho cá.c ch.áu có gi.òi, c.ô h.iệu tr.ưởng chối quanh…

Cá.c ch.áu h.ọc s.inh đ.á.nh nhau như du c.ôn, l.àm t.ình với nhau trong nhà trường, anh h.iệu tr.ưởng bảo là kh.ô.ng phải. Tảng bê t.ô.ng rớt ch.ế.t sinh viên, ô.ng h.iệu tr.ưởng bảo là t.ự t.ử.

Thế r.ồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay b.ộ ph.ận ch.ức n.ăng để r.ồi để lâu cứt trâu hoá bùn.

Mấy ngài l.ãnh đ.ạo l.ại càng nói l.áo tợn. Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu l.áo thì thành truyện dài nhiều tập.

Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe lời che đậy.

Đến chuyện For mosa, khi biển nh.iễm đ.ộc, cá ch.ế.t, cá.c quan b.ày lắm trò l.áo để mị dân, lấp liếm t.ội á.c của th.ủ ph.ạm, tuyên b.ố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển… tất cả đều rặt l.áo.

Đến chuyện BOT với cá.c trạm đặt kh.ô.ng đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, cá.c quan ở Bộ Giao th.ô.ng l.ại được dịp nói l.áo, tuyên b.ố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và c.á nh.ân v.i ph.ạm.

Khi v.ụ thuốc giả của VN Pharma n.ổ ra, cả một hệ thống truyền th.ô.ng của Bộ Y tế kể cả cá.c qu.an ch.ức cấp bộ đều tuyên b.ố l.áo, tìm mọi cá.ch che dấu t.ội á.c của những tên buôn thuốc giả.

Rừng Sơn Trà quý hiếm, cá.c ô.ng vì tư lợi c.á nh.ân, r.a l.ệnh xây cất, chấp nh.ận nhiều dự á.n kh.ai thá.c, cá.c nhà chuyên môn, nhân dân ph.ản ứ.ng dữ quá,cá.c ô.ng b.ắt đ.ầu ch.iến dịch nói l.á.o, ch.ạy quanh tìm kế h.oãn binh.

Đến chuyện c.á nh.ân của cá.c quan thì l.ại càng nói l.áo tợn…

Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ô.ng giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mô.ng ở xứ lắm rừng, r.ồi đến ô.ng l.ãnh đ.ạo ngành ng.ân hàng với những dãy nhà hoành trá.ng trên miếng đất hàng ngàn thước vuô.ng. Tất cả đều cho rằng do sức l.ao đ.ộng cật lực mà có.

Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo ch.ạy xe ô.m đến khốc cả ng.ười, ng.ười thì nhờ bá.n chổi, trồng rau, k.ẻ khá.c thì bảo nhờ tiền của c.on dù c.on chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín t.uổi.

Lương thì chẳng b.ao nhiêu mà quan nào cũng Vila trong và ngoài nước, nh.à ngh.ỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như cá.c c.ô.ng t.ử, t.iểu thư quý tộc. Cá.c b.à v.ợ thì như cá.c mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping cá.c mall lớn ở nước ngoài như đi chợ…

Thế nhưng cá.c ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng b.ào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ô.ng này, cụ nọ để có đ.ạo đ.ức sá.ng ngời.

Cá.c l.ãnh đ.ạo xem rừng như sân nhà m.ình, phá nát kh.ô.ng còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải m.ất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe ch.ạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng kh.ô.ng nát mới lạ. Khi rừng kh.ô.ng còn, lệnh đóng rừng b.an ra, cá.c l.ãnh đ.ạo địa phương toàn b.áo c.áo l.áo với chính phủ và có nơi tìm cá.ch t.iếp t.ục vét cú ch.ót bằng cá.ch làm trắng những cá.nh rừng còn l.ại..

Rừng b.ị tận d.iệt vì nạn phá rừng, rừng còn b.ị huỷ d.iệt bởi những dự á.n thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của cá.c quan và b.an ngành ch.ức n.ăng của địa phương.

Rừng kh.ô.ng còn, lũ về g.ây ta.ng thương ch.ế.t c.h.óc, đê vỡ kh.iến nhà cửa t.ài s.ản tr.ôi theo dòng nước, cá.c quan cho là xả lũ đúng quy trình.

Bão chưa tới, lũ chưa về, cá.c quan tỉnh đã ngồi với nhau viết b.áo c.áo thiệt h.ại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết v.ợ c.on qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua l.ại hai nước, lâu lâu viết b.ài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, kh.óc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng l.ao đao…

Còn biết b.ao chuyện l.áo kh.ô.ng kể xiết:

Ngay cả thầy tu, cá.c bậc tu hành cũng làm trò l.áo để quảng cáo chùa của m.ình, để thêm nhiều khá.ch cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của m.ình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những k.ẻ đại diện m.ình đến với mọi ng.ười bằng những điều xảo trá..

Chúng ta đang ở một thời đại l.áo toàn tập,

L.áo từ trung ương đến địa phương, l.áo từ tập đoàn cho đến c.ô.ng ty, l.áo từ một t.ổ ch.ức cho đến c.á nh.ân. L.áo mọi ngành nghề, l.áo toàn x.ã h.ội. Tất cả đều b.ị đồng tiền sai kh.iến, b.ị danh lợi bám quanh.

Hơn n.ữa vì sự thật bi đ.át quá, đành l.áo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng n.ổ th.ô.ng tin, dân biết hết nên chuyện l.áo trở thành trơ trẽn.

Nghe l.áo quen, chúng ta l.ại tự lá.o với nhau và chuyện lá.o trở thành bình thường, l.áo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và r.ồi l.áo đã trở thành một nếp sống.

Trẻ c.on học ng.ười lớn nói l.áo r.ồi t.iếp t.ục những thế hệ nói l.áo: Ở nhà trường nghe c.ô thày nói lá.o, ra đời nghe thiên hạ nói l.áo, về nhà l.ại được nghe nói lá.o từ ch.a m.ẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều l.áo.

Một nền văn hoá l.áo đã nẩy sinh và phát triển. Hỏi sao tr.ẻ c.on kh.ô.ng lá.o và tương lai l.ại t.iếp t.ục l.áo.

Nghĩ cũng b.uồn !

Nguồn Internet

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Bất ngờ vì hóa đ.ơn hải sản 85 triệu, ng.ười đ.àn ô.ng “bóc phốt” và bình luận s.ốc từ chủ nhà hàng

Xót xa vì chi quá nhiều tiền cho bữa ăn hải sản, ng.ười đ.àn ô.ng lên m.ạng b.ày tỏ sự th.…