Home Thời sự Đề xuất tăng t.uổi th.anh n.iên lên 35 hoặc 40

Đề xuất tăng t.uổi th.anh n.iên lên 35 hoặc 40

10 min read
Comments Off on Đề xuất tăng t.uổi th.anh n.iên lên 35 hoặc 40
0
993

Chủ nhiệm Ủ.y b.an Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất, ngh.iên c.ứu n.âng độ t.uổi th.anh n.iên lên 35 hay 40 t.uổi, vì qu.y đ.ịnh độ t.uổi th.anh n.iên 30 t.uổi thì quá thấp.

Ngày 10.9, t.iếp t.ục chương trình làm việc phiên họp 37, Uỷ b.an Thường v.ụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Thanh niên sửa đổi.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Nội v.ụ Lê Vĩnh Tân cho hay, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương, 62 Điều, tăng 26 điều so với luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Nội v.ụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Quochoi.vn

“Dự thảo Luật qu.y đ.ịnh rõ trá.ch nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc chăm lo, bảo đảm cho th.anh n.iên được học tập, phát triển tài năng, giáo d.ục rèn luyện nhân cá.ch, đ.ạo đ.ức, ch.ăm s.óc rèn luyện s.ức kh.ỏe, định hướng nghề ngh.iệp, lao đ.ộng việc làm”, ô.ng Tân cho hay.

Dẫn câu hát trong b.ài “Khát vọng t.uổi tr.ẻ”, “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hô.m nay”, Phó Ch.ủ t.ịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong m.uốn, việc sửa đổi luật lần này cần phải tiếp lửa cho khí thế hừng hực của th.anh n.iên, đồng thời có sự gắn bó mật thiết giữa quyền lợi và nghĩa v.ụ của th.anh n.iên Việt Nam, đâu cần th.anh n.iên có, đâu kh.ó có th.anh n.iên.

Cũng tại phiên họp, nhiều đại biểu còn đ.ề ngh.ị ngh.iên c.ứu về mô hình Bộ Thanh niên, do B.í th.ư thứ Nhất T.Ư Đoàn làm Bộ trưởng, để th.ực h.iện ch.ức n.ăng quản lý nhà nước về c.ô.ng tá.c th.anh n.iên. Theo Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, ở nhiều nước trên thế giới, l.ực l.ượng th.anh n.iên còn được tham gia vào việc hoạch định chính sá.ch. Nét mới này được thế giới nhấn mạnh tại nhiều diễn đàn về th.anh n.iên, nên chúng ta cũng cần ph.ải qu.an tâm đến vấn đề này.

Chủ nhiệm Ủ.y b.an Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh Quochoi.vn

Chủ nhiệm Uỷ b.an Pháp luật Nguyễn Khắc Định nhắc l.ại câu của Bá.c Hồ: “Một năm khởi đ.ầu từ mùa xuân. Một đời khởi đ.ầu từ t.uổi tr.ẻ. Tuổi tr.ẻ là mùa xuân của x.ã h.ội”. Ông Định cho rằng, trong b.ối cảnh hiện nay, đã là c.ô.ng dân toàn cầu thì th.anh n.iên cũng cần toàn cầu. Do vậy, sửa luật lần này phải làm sao tháo gỡ được kh.ó kh.ăn, bất cập và cả những cái yếu của th.anh n.iên.

Ông Nguyễn Khắc Định cũng đề xuất, ngh.iên c.ứu n.âng độ t.uổi th.anh n.iên lên 35 hay 40 t.uổi, vì qu.y đ.ịnh độ t.uổi th.anh n.iên 30 t.uổi thì quá thấp.

Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật lần này, Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân đ.ề ngh.ị b.an soạn thảo bá.m s.át điều 37 Hiến pháp 2013, l.ực l.ượng th.anh n.iên được tạo điều kiện trong học tập, lao đ.ộng, đi đ.ầu trong sá.ng tạo và b.ảo v.ệ tổ quốc.., đối với những qu.y đ.ịnh đã được đề cập trong cá.c luật chuyên ngành thì kh.ô.ng nên qu.y đ.ịnh vào trong luật này. Đề nghị tá.ch bạch giữa quyền lợi và nghĩa v.ụ của th.anh n.iên, Ch.ủ t.ịch Quốc hội cũng nhất trí với qu.y đ.ịnh về đối thoại th.anh n.iên, nhưng lưu ý cân nhắc tính thiết thực, hiệu quả và trá.nh hình thức, trá.nh trùng lặp quá nhiều cuộc đối thoại…

Theo Báo Lao đ.ộng

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tổ điều tra sự cố metro số 1 kết thúc hoạt động

Sau hơn 3 tháng đóng góp quá trình điều tra sự cố metro số 1, Ban quản lý đướng sắt đô thị…