Home Thế giới Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

37 min read
Comments Off on Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng
0
414

Việt Nam vẫn sẽ t.iếp t.ục là mục tiêu của T.Q khi Bắc Kinh th.úc đẩy chương trình nghị sự ở Biển Đô.ng. Tuy nhiên Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q về chủ quyền lãnh thổ, chuyên gia nh.ận định.

Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

Tại sao T.Q luôn nhắm vào Việt Nam?

T.Q t.iếp t.ục đưa l.ực l.ượng trở l.ại vùng biển Việt Nam trong tuần qua, để mắt đến nguồn dầu khí và tài nguyên dồi dào trên biển của đất nước lá.ng giềng, Giáo sư Panos Mourdoukoutas, trưởng kh.oa Kinh tế Đại học LIU Post, New York, Mỹ trong b.ài viết đăng trên Forbes ngày 7/9 khẳng định.

Hô.m 3/9, một chiếc tàu cần cẩu lớn thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia T.Q (CNOOC) mang tên Lanjing đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ). Đây là loại tàu mà Bắc Kinh đang sử d.ụng để lắp đặt cá.c giàn kh.oan dầu lớn hay cá.c cấu trúc, thực thể ngoài khơi Biển Đô.ng.

T.Q tuyên b.ố Biển Đô.ng là “biển riêng, sân nhà của m.ình” – gần như tất cả vùng biển này, b.ao gồm cả tài nguyên dầu khí ngầm bên dưới. Cần phải nói, đây là những tài nguyên mà Bắc Kinh rất cần ngày nay để duy trì hoạt đ.ộng sản xuất, kinh doanh vì Mỹ hiện đang c.ắt đ.ứt nguồn c.ung c.ấp ở Trung Đô.ng.

Chính quyền T.Q đã và đang làm tất cả những gì cần thiết để khẳng định quyền sở hữu đối với nguồn tài nguyên này. Điển hình như việc xây dựng h.àng l.oạt đảo nh.ân t.ạo, đưa tàu thuyền, trang thiết b.ị x.âm ph.ạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, Forbes cho biết.

Đúng như dự đoá.n, cá.c tuyên b.ố và đ.ộng thái của Bắc Kinh g.ây quan ng.ại cho một số nước lá.ng giềng. Mỗi quốc gia có một ch.iến lược hành đ.ộng và định hướng ch.ính tr.ị ngoại giao khá.c nhau. Philippines chọn cá.ch xoa dịu, “làm hòa” với Bắc Kinh, cho dù họ được T.òa trọng tài quốc tế x.ử th.ắng đối với v.ụ kiện T.Q vào năm 2016 khi Bắc Kinh sau khi liên tục xây dựng, bồi đắp cá.c đảo nh.ân t.ạo, x.âm ph.ạm chủ quyền và quyền tài phá.n của Manila.

Malaysia và Việt Nam kh.ô.ng nương theo Bắc Kinh, mỗi nước l.ại có đường lối ngoại giao, chương trình hành đ.ộng riêng. Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đã tiến hành đợt tập trận quy mô nhằm phô diễn sức mạnh t.ên l.ửa của m.ình gần khu vực đang tr.anh ch.ấp hàng hải.

Việt Nam còn đi xa hơn thế. Họ lên tiếng phản đối và ng.ăn ch.ặn nhiều hành đ.ộng coi thường luật pháp quốc tế của T.Q trên Biển Đô.ng như xây dựng, bồi đắp cá.c đảo nh.ân t.ạo, ph.ong t.ỏa và triển kh.ai v.ũ kh.í t.ấn c.ô.ng b.ao gồm cả t.ên l.ửa tại vùng biển này. Đồng thời, theo Giáo sư Panos Mourdoukoutas, Việt Nam đã huy đ.ộng l.ực l.ượng theo sát hành t.ung cá.c tàu T.Q trên vùng biển của m.ình.

Thêm vào đó, Hà Nội còn hợp tá.c với g.ã khổng lồ dầu mỏ Rosneft của Nga để t.ìm k.iếm và kh.ai thá.c dầu trên vùng biển thuộc chủ quyền của m.ình ở Biển Đô.ng nhưng l.ại là những khu vực b.ị T.Q x.âm ph.ạm tr.ái ph.ép chủ quyền của Việt Nam.

“Khá.c với ch.iến lược mềm mỏng của Manila, những đ.ộng thái cứng rắn của Việt Nam hiệu quả hơn nhiều”, Panos Mourdoukoutas khẳng định. Thá.ng trước, nh.óm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất của T.Q đã r.ời kh.ỏi Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ).

Thế nhưng, hiện tại, theo đ.á.nh giá của GS. Panos Mourdoukoutas: “Một lần n.ữa, Việt Nam l.ại trở thành mục tiêu của Bắc Kinh với chiếc tàu cần cẩu cỡ lớn tiến vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của m.ình. Rõ ràng, Bắc Kinh m.uốn “để mắt”, thăm dò mối qu.an h.ệ đối tá.c giữa Việt Nam với Nga và tái khẳng định quyền sở hữu Biển Đô.ng của Bắc Kinh”.

Mặc dù hiện vẫn chưa rõ liệu lập trường cứng rắn đ.ấu tr.anh chống l.ại những hành đ.ộng phi pháp của Bắc Kinh sẽ có tá.c d.ụng đối với Việt Nam lần này hay kh.ô.ng, nhưng có một sự thật rõ ràng: Việt Nam vẫn sẽ t.iếp t.ục là mục tiêu của T.Q, khi Bắc Kinh đang cố gắng th.úc đẩy chương trình nghị sự ở Biển Đô.ng.

Giáo sư Panos Mourdoukoutas, trưởng kh.oa Kinh tế Đại học LIU Post, New York, Mỹ

Giáo sư Panos Mourdoukoutas, trưởng kh.oa Kinh tế Đại học LIU Post, New York, Mỹ

Cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam, lên á.n T.Q

Những c.ăng th.ẳng trên Biển Đô.ng gần đây kh.iến giới quan sát và cá.c chuyên gia quốc tế lo ng.ại. Hành đ.ộng của T.Q là cực kỳ ng.uy h.iểm, x.âm ph.ạm quyền lợi và chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đi ngược với những cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế của Bắc Kinh.

Chuyên gia Hu Bo, Giám đốc Sá.ng kiến tình hình ch.iến lược Biển Đô.ng cũng nh.ận định, việc T.Q đưa nh.óm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đến khu vực Bãi Tư Chính là nhằm ngăn cản Việt Nam th.úc đẩy lợi ích trên biển chính đ.á.ng, đúng với chủ quyền của m.ình, trước khi cá.c nước đạt được Bộ Quy tắc ứng x.ử trên Biển Đô.ng (COC).

Tàu chấp pháp Việt Nam tuần tra trên chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Tàu chấp pháp Việt Nam tuần tra trên chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Trang Marit.ime Issues dẫn lời chuyên gia quốc phòng thuộc V.iện Nghiên c.ứu quốc tế S.Rajaratn.am của Singapore, Collin Koh Swee Lean nh.ận định, nếu cộng đồng quốc tế kh.ô.ng có những đ.ộng thái cứng rắn đối với hành đ.ộng của T.Q tại khu vực bãi Tư Chính, những v.ụ việc tương tự sẽ còn lặp l.ại nhiều lần trong tương lai. Bắc Kinh sẽ ngầm hiểu ch.iến lược b.ành trướng và hành đ.ộng c.ưỡng ép của họ mang l.ại hiệu quả, vì thế họ sẽ duy trì thói hung hăng, ch.iến thuật o ép để làm c.ô.ng cụ tạo ả.nh h.ưởng trên những vùng xâm chiếm tr.ái ph.ép ở Biển Đô.ng.

“Cá.c thực thể nh.ân t.ạo và tiền đồn xây dựng tr.ái ph.ép ở quần đảo Hoàng Sa giúp T.Q th.ực h.iện cá.c h.ành v.i g.ây hấn ở Biển Đô.ng. Và cuối cùng, T.Q có thể b.ao biện rằng họ chỉ ph.ản ứ.ng trước cá.c hành đ.ộng của nước khá.c, thậm chí ngược l.ại, họ còn ch.ỉ tr.ích chính cá.c nước lên á.n h.ành v.i của T.Q là bên phá hoại tiến trình hòa bình ở Biển Đô.ng”, ô.ng Collin Koh Swee Lean nh.ận định.

Chuyên gia Ryan Martinson tại Đại học ch.iến tr.anh Hải quân Mỹ (Naval War College) nh.ận định: “Bắc Kinh đã sử d.ụng cá.c tàu của họ tại khu vực này như một cá.ch để tăng cường yêu sá.ch chủ quyền phi lý”. Có thể nói, hành đ.ộng của T.Q là đặc biệt ng.uy h.iểm và ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến tiến trình soạn COC nhằm đ.ảm b.ảo tình hình Biển Đô.ng ổn định và kh.ô.ng làm gia tăng xung đột.

Như vậy, cá.c chuyên gia đều đồng thuận rằng, cộng đồng quốc tế cần ph.ản ứ.ng cứng rắn nếu kh.ô.ng Bắc Kinh sẽ lặp l.ại chuỗi hành đ.ộng “o ép, b.ắt nạt” của m.ình, thậm chí T.Q có thể y.êu c.ầu cá.c quốc gia ASEAN chấp nh.ận đưa nội dung kh.ô.ng cho bên thứ b.a ngoài khu vực hợp tá.c, diễn tập qu.ân s.ự hay c.an th.iệp vào ASEAN cũng như COC. Thêm vào đó, ASEAN cần một lập trường thống nhất và rõ ràng về vấn đề này. Chính cộng đồng cá.c quốc gia Đô.ng Nam Á phải lên tiếng mạnh mẽ, c.ảnh b.áo Bắc Kinh kh.ô.ng nên đi quá xa, h.ành v.i c.ưỡng ép tại Bãi Tư Chính, đi ngược l.ại cá.c th.ô.ng lệ, quy tắc quốc tế và làm ả.nh h.ưởng tới qu.an h.ệ ASEAN- T.Q, những thành tựu đã đạt được trong những năm trước đó, b.ao gồm COC.

Tàu khảo sát Hải Dương 8 của T.Q x.âm ph.ạm bãi Tư Chính của Việt Nam.

Tàu khảo sát Hải Dương 8 của T.Q x.âm ph.ạm bãi Tư Chính của Việt Nam.

Mưu đồ và th.ủ đ.oạn của T.Q đều b.ị nhìn thấu

Chuyên gia Nguyễn Quý Bình, Giảng viên Đại Học Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Luật pháp Quốc tế, Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam bên cạnh LHQ ở Geneva, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủ.y b.an Biên giới quốc gia, nguyên trọng tài viên của T.òa trọng tài quốc tế PCA tại La Haye nh.ận định trên báo Thanh Niên rằng:

“Hành đ.ộng b.ất h.ợp ph.áp của T.Q tại khu vực Tư Chính là bước l.eo th.ang trong “phép thử” sức mạnh áp đặt giải pháp, tiếp sau cá.c h.ành v.i c.ưỡng ép đối với cá.c nước trong khu vực. T.Q đang tìm mọi cá.ch thay đổi cấu trúc cá.n cân quyền lực ở Biển Đô.ng, thay đổi hiện trạng dựa trên luật pháp quốc tế để thiết lập cục diện mới theo ý m.uốn của Bắc Kinh”.

Đây cũng là bình luận của nhiều chuyên gia coi việc Việt Nam trở thành “mục tiêu” mà T.Q luôn nhắm tới như một phép thử ph.ản ứ.ng của cá.c quốc gia khá.c.

“Sau khi hoàn th.ành v.iệc bồi đắp tr.ái ph.ép quy mô lớn cá.c bãi đ.á ở Tr.ường Sa và qu.ân s.ự hóa cá.c vị trí ở đây, T.Q tin rằng họ có thế mạnh để đe d.ọa cá.c nước l.iên qu.an và áp đặt giải pháp cho cá.c đ.òi hỏi ở Biển Đô.ng. Mưu đồ của T.Q là biến Biển Đô.ng thành “ao nhà”. T.Q nghĩ m.ình một tay cầm “kiếm” và tay kia cầm bình r.ượu “Mao đài”; kiếm để hăm d.ọa cá.c n.ạn nh.ân và đối thủ, r.ượu để nhắm tới những ai hám lợi kinh tế hoặc làm ngơ trước hành đ.ộng bạo ngược của T.Q ở Biển Đô.ng. Với T.Q, có lẽ ý đ.ồ giành gi.ật tài nguyên dầu khí tại đây chỉ là một phần nhỏ so với mưu toan ch.iến lược là đ.ộc chiếm Biển Đô.ng”, chuyên gia Nguyễn Quý Bình cho biết.

Để th.ực h.iện mưu đồ của m.ình, T.Q có rất nhiều th.ủ đ.oạn. Nước này vẫn luôn to tiếng ch.ỉ tr.ích cá.c dự á.n năng lượng, kh.ai thá.c dầu khí mà cá.c bên th.ực h.iện v.i ph.ạm ranh giới “đường 9 đoạn” và điều này là “b.ất h.ợp ph.áp”. Vì lẽ đó, ph.ản ứ.ng của Bắc Kinh là “rất chính đ.á.ng” dù thực tế, “đường 9 đoạn” phị phản đối d.ữ d.ội và T.òa Trọng tài quốc tế cũng kh.ô.ng th.ừa nh.ận. Bắc Kinh vẫn luôn đ.á.nh lạc hướng dư luận, khẳng định Biển Đô.ng vẫn đang ổn, định, hòa bình, trong khi sóng ngầm l.ại n.ổi lên thường chính từ hướng T.Q.

“T.Q còn l.ớn t.iếng sử d.ụng kịch bản “b.uộc t.ội ngược” rằng cá.c bên yêu sá.ch khá.c làm phương h.ại đến thiện chí của T.Q trong tiến trình t.ìm k.iếm hòa bình trên Biển Đô.ng”, ô.ng Nguyễn Quý Bình nh.ận xét.

Việt Nam vẫn đang có chủ quyền trong phạm vi thềm lục địa và EEZ 200 hải lý. Ngay từ năm 1971, Chính quyền Sài Gòn đã cho tiến hành phân lô đấu thầu thăm dò kh.ai thá.c. Năm 1988, Chính phủ Việt Nam đã phân lô dầu khí và mời cá.c nhà thầu nước ngoài đến thăm dò kh.ai thá.c tại đây.

“Phản ứng quốc tế ủng hộ vị thế ph.áp l.ý của Việt Nam và ph.ê ph.á.n h.ành v.i b.ất h.ợp ph.áp của T.Q đã lên cao chưa từng có từ trước tới nay; cao hơn và rõ nét hơn cả lúc Philippines kiện T.Q. Sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận quốc tế lần này là điều cơ bản và tích cực, tạo lợi thế ch.iến lược cho Việt Nam trong cá.c bước đ.ấu tr.anh sắp tới, trong đó có thể tính đến đ.ấu tr.anh ph.áp l.ý. Thế giới sẽ đứng về phía Việt Nam. T.Q sử d.ụng b.iện ph.áp qu.ân s.ự thì càng b.ị lên á.n và chịu h.ậu qu.ả n.ặng n.ề. Hiện nay, trên Biển Đô.ng chúng ta có sự chia sẻ lợi ích và sát cá.nh của cộng đồng quốc tế, kh.ô.ng chỉ nhằm duy trì hòa bình, ổn định của khu vực mà còn b.ảo v.ệ cá.c quyền tự do hàng kh.ô.ng, hàng hải trên toàn bộ vùng nước của Biển Đô.ng”, chuyên gia Nguyễn Quý Bình k.ết l.uận.

Theo Canhco.net

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ huy Philippines: ‘Diễn tập với Việt Nam rất suôn sẻ, dễ dàng hiểu nhau’

Có mặt tại TP.HCM chiều 7-9 sau cuộc diễn tập ASEAN-Mỹ (AUMX) lần đ.ầu tiên, trưởng đoàn c…