Home Thế giới GS Carl Thayer: Việt Nam b.ắt gi.ữ Hải Dương Địa Chất 8 th.ô.ng qua Interpol?

GS Carl Thayer: Việt Nam b.ắt gi.ữ Hải Dương Địa Chất 8 th.ô.ng qua Interpol?

6 min read
Comments Off on GS Carl Thayer: Việt Nam b.ắt gi.ữ Hải Dương Địa Chất 8 th.ô.ng qua Interpol?
1
311

Giáo sư Carl Thayer, trường đại học New South Wales, Úc trong b.ài viết mang tựa đề “Việt Nam, Biển Đô.ng và cộng đồng quốc tế trong đó có Úc”, đăng tải hồi cuối thá.ng 8/2019, đ.ề ngh.ị Việt Nam nên tham khảo cá.c chuyên gia ph.áp l.ý quốc tế, về tiến trình b.ắt gi.ữ chiếc Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8), th.ô.ng qua c.ơ qu.an c.ảnh s.át quốc tế Interpol.

Với những chứng lý kh.ô.ng thể chối cãi về chủ quyền, ô.ng Thayer cho rằng, c.ảnh s.át biển Việt Nam cần t.iếp t.ục duy trì sự hiện diện ở bãi Tư Chính để b.ảo v.ệ chủ quyền. Song song đó, Việt Nam t.iếp t.ục phản đối về mặt ngoại giao ở mọi cấp độ.

Việt Nam cũng t.iếp t.ục kêu gọi cá.c nước ASEAN và cộng đồng quốc tế để t.ìm k.iếm sự h.ỗ tr.ợ trước cá.c hành đ.ộng ngang ngược, s.ai tr.ái của T.Q. Cần nói rõ với cá.c nước ASEAN là kh.ô.ng thể chấp nh.ận một bộ quy tắc ứng x.ử kh.ô.ng b.ảo v.ệ quyền lợi chính đ.á.ng của Việt Nam theo UNCLOS.

Giáo sư Thayer đ.ề ngh.ị Việt Nam t.iếp t.ục tích cực, rõ ràng và kịp thời trong th.ô.ng tin về cá.c h.ành v.i phi pháp của T.Q tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam. Chẳng hạn đưa thiết b.ị b.ay kh.ô.ng ng.ười lái đến bãi Tư Chính để c.ung c.ấp cho báo chí cá.c b.ằng ch.ứng sống đ.ộng.

Bên cạnh đó, đại sứ quá.n Việt Nam tại Washington nên th.ô.ng tin kịp thời về hành đ.ộng bức h.iếp của T.Q cho Ủ.y b.an Đối ngoại Thượng V.iện Mỹ, vận đ.ộng th.ô.ng qua dự luật trừng ph.ạt về Biển Đô.ng và Biển Hoa Đô.ng.

Cuối cùng, Việt Nam cần duy trì khả năng kiện T.Q theo Phụ lục VII của UNCLOS như Philippines đã làm năm 2013.

Được biết c.ơ qu.an c.ảnh s.át quốc tế có tr.ụ s.ở tại Lyon, Pháp, được phát hành cá.c th.ô.ng báo l.iên qu.an đến cá.c ngh.i c.an b.ị tr.uy n.ã vì những t.ội ngh.iêm trọng, ng.ười m.ất t.ích, cá.c mối đe d.ọa tiềm tàng.

Nguồn Internet

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

Việt Nam vẫn sẽ t.iếp t.ục là mục tiêu của T.Q khi Bắc Kinh th.úc đẩy chương trình nghị sự…