Home Kinh doanh Hé l.ộ bức tranh tài chính của Bamboo Airways: Lỗ ròng 330 tỷ đồng, đem hơn 1.000 tỷ đồng cho vay

Hé l.ộ bức tranh tài chính của Bamboo Airways: Lỗ ròng 330 tỷ đồng, đem hơn 1.000 tỷ đồng cho vay

33 min read
Comments Off on Hé l.ộ bức tranh tài chính của Bamboo Airways: Lỗ ròng 330 tỷ đồng, đem hơn 1.000 tỷ đồng cho vay
0
373

Đây là cá.c số liệu được cập nhật vào ngày 30/4/2019. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng việc Bamboo Airways lỗ là kh.ô.ng có b.ất ng.ờ, nếu kh.ô.ng m.uốn nói là tất lẽ, bởi với một ngành thâm d.ụng vốn như hàng kh.ô.ng thì việc lỗ kế hoạch trong thời gian đ.ầu kh.ai thá.c là đương nhiên. Nhưng việc hãng đem 1.062,4 tỷ đồng – tức là gần hết vốn góp – đem cho vay ngắn hạn thì l.ại là một chi tiết đ.á.ng quan tâm.

Hãng hàng kh.ô.ng tr.ẻ nhất thị trường – Bamboo Airways – đang th.ể h.iện một tham vọng và một t.ốc độ phát triển ấn tượng.

B.ắt đ.ầu từ chuyến b.ay đ.ầu tiên vào ngày 16/1/2019, tính đến giữa năm 2019, hãng b.ay của Tập đoàn FLC đã th.ực h.iện 6.700 chuyến b.ay t.uyệt đ.ối a.n t.oàn, v.ận ch.uyển gần 0,8 triệu hành khá.ch và kịp có cho m.ình kịp có 4,2% thị phần.

Với tỷ lệ b.ay đúng giờ (OTP – On Time Performance) lên đến 93,8%, tân binh trên b.ầu trời Việt và cũng là hãng b.ay hybrid (mô hình hàng kh.ô.ng lai giữa giá rẻ và truyền thống) đ.ầu tiên của Việt Nam trở thành quá.n quân thị trường về OTP, bỏ xa mức trung bình 84,8% của toàn ngành.

Bamboo Airways – tân binh của thị trường hàng kh.ô.ng Việt – đang tỏ ra đầy tham vọng. (Ảnh: FLC)

Dĩ nhiên, những gì đã đạt được mới chỉ là bước khởi đ.ầu của Bamboo Airways. Tham vọng của hãng b.ay này và tỷ phú Trịnh Văn Quyết còn lớn hơn nhiều. Nhưng để nuôi tham vọng ấy, Bamboo Airways b.ắt b.uộc phải mở rộng đội b.ay. Mà việc này phải th.ực h.iện càng nhanh càng t.ốt, bởi quy mô thị trường và nhất là năng lực hạ tầng, năng lực giá.m s.át của nhà chức trá.ch hàng kh.ô.ng là giới hạn. Trong khi bên ngoài, h.àng l.oạt “ô.ng lớn” khá.c đang xếp hàng để chia l.ại miếng bá.nh hàng kh.ô.ng, mà n.ổi bật hơn cả là Vinpearl Air của Vingroup.

Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đ.ầu tư dự á.n vận tải hàng kh.ô.ng Tre Việt (Bamboo Airways) nêu rõ: “Quy mô Dự á.n: Đầu tư đến năm 2023 là 10 tàu b.ay loại A320/A321 hoặc B737”. Nhưng thực tế, kh.ô.ng phải chờ đến năm 2023, Bamboo Airways đã gần như ngay lập tức đạt tới hạn về quy mô 10 tàu b.ay.

Xin điều chỉnh dự á.n ngay sau khi có giấy phép

Lãnh đạo Bamboo Airways – ngay từ những chuyến b.ay đ.ầu tiên – đã tuyên b.ố về việc mở rộng đôi b.ay đạt mốc 40 tàu vào cuối năm 2019 và kh.ô.ng b.ất ng.ờ khi Cô.ng ty TNHH Hàng kh.ô.ng Tre Việt (viết tắt: Bamboo Airways; th.ành v.iên của Tập đoàn FLC) đã l.ại sớm trình h.ồ s.ơ xin điều chỉnh dự á.n – chỉ ít thá.ng sau ngày có Giấy phép kinh doanh v.ận ch.uyển hàng kh.ô.ng (Bộ Giao th.ô.ng Vận tải cấp ngày 12/11/2018).

Tại h.ồ s.ơ, Bamboo Airways đ.ề ngh.ị điều chỉnh quy mô đ.ầu tư đến năm 2019 là 22 máy b.ay và đến năm 2023 đến trên 30 máy b.ay và tổng mức đ.ầu tư Dự á.n lên 8.300 tỷ đồng (tăng 7.600 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 11,8 lần).

Việc tăng quy mô đội b.ay là nhu cầu bức thiết của Bamboo Airways theo cả những khía cạnh khá.c.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên facebook c.á nh.ân mới đây, Ch.ủ t.ịch hãng Trịnh Văn Quyết đã viết: “Bamboo Airways hiện có 300 phi c.ô.ng, và gần 80% trong số đó là cá.c phi c.ô.ng ng.ười nước ngoài”. Ngoài ý nghĩa về mặt truyền th.ô.ng, việc “khoe khéo” về đội ngũ phi c.ô.ng của tỷ phú Quyết còn thầm phát đi th.ô.ng điệp phản bá.c l.ại những cáo b.uộc câu k.éo phi c.ô.ng từ đối thủ.

Đặc biệt, c.on số 300 phi c.ô.ng mà ô.ng Trịnh Văn Quyết c.ô.ng b.ố cũng ch.o th.ấy sự sốt sắng và cả sự chuẩn b.ị sẵn sàng của Bamboo Airways trong việc bổ sung tàu b.ay.

Ch.ủ t.ịch Trịnh Văn Quyết cho hay Bamboo Airways đang có 300 phi c.ô.ng. Nhưng nên nhớ, hãng này mới chỉ đang kh.ai thá.c 10 tàu b.ay – cũng là mức t.ối đa theo giấy phép được cấp hơn nửa năm trước.

Trao đổi với VietTimes, một phi c.ô.ng kỳ cựu cho biết, để kh.ai thá.c một tàu b.ay cần 6 đến 8 tổ b.ay, trong đó mỗi tổ có 2 ng.ười. Tương ứng, mỗi tàu b.ay sẽ cần từ 12 – 16 phi c.ô.ng để đ.ảm b.ảo kh.ai thá.c. Như vậy, với 300 phi c.ô.ng hiện có, Bamboo Airways đã sẵn sàng nhân sự cho việc kh.ai thá.c tới 25 tàu b.ay.

Nhưng như đã đề cập, Bamboo Airways hiện đang kh.ai thá.c 10 tàu – cũng là mức t.ối đa theo Giấy phép được cấp. Có nghĩa, nếu kh.ô.ng sớm được Bộ GTVT điều chỉnh Giấy phép kinh doanh v.ận ch.uyển hàng kh.ô.ng, hãng b.ay của FLC sẽ chịu áp lực và rủi ro rất lớn về chi phí trả lương, khi đội ngũ phi c.ô.ng quá “cồng kềnh” so với quy mô tàu b.ay kh.ai thá.c. Chưa kể, Bamboo Airways trước nay vẫn được đ.á.nh giá là hãng b.ay chào đãi ngộ hấp dẫn bậc nhất thị trường cho cá.c phi c.ô.ng. Và dĩ nhiên, nếu t.ình tr.ạng này k.éo dài, h.àng l.oạt phi c.ô.ng cũng sẽ phải rời Bamboo Airways, bởi số giờ b.ay ít cũng đồng nghĩa với phụ cấp b.ay thấp.

Nhu cầu điều chỉnh Giấy phép vì thế trở nên rất “nóng”, ở phía Bamboo Airways. Còn về phía c.ơ qu.an quản lý, đ.ề ngh.ị của Bamboo Airways cũng đặt ra nhiều vấn đề cân nhắc.

Là một ngành kinh doanh có điều kiện, việc điều chỉnh quy mô kh.ai thá.c cho một hãng hàng kh.ô.ng kh.ô.ng chỉ được quyết bởi Bộ GTVT – dù l.ãnh đ.ạo Bộ này là ng.ười ký Giấy phép. Việc điều chỉnh cần phải có sự chấp thuận về mặt chủ trương của l.ãnh đ.ạo Chính phủ, trên cơ sở góp ý của nhiều bộ ngành l.iên qu.an.

Theo ng.uồn t.in của VietTimes, bên cạnh sự đồng thuận của nhiều bộ ngành, thì h.ồ s.ơ điều chỉnh dự á.n vận tải hàng kh.ô.ng Tre Việt (Bamboo Airways) đang có một chút “mắc” ở Bộ Tài chính. Văn bản góp ý của Bộ Tài chính cũng hé l.ộ một số th.ô.ng tin về tình hình tài chính của Bamboo Airways và đ.á.nh giá của Bộ này.

Bức tranh tài chính của Bamboo Airways

Theo số liệu tại Bảng cân đối kế toá.n, tính đến ngày 30/4/2019, Bamboo Airways vó vốn chủ sở hữu là  981,47 tỷ đồng (trong đó: vốn góp là 1.300 tỷ; lợi nhuận chưa phân phối là -318,5 tỷ đồng); tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng n.ợ phải trả ngắn hạn là 1.219 tỷ đồng (trong đó vay và n.ợ thuê tài chính ngắn hạn là 700,6 tỷ đồng, doanh ngh.iệp kh.ô.ng có n.ợ dài hạn); Tỷ lệ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 55,4%; Lợi nhuận sau thuế là -329,4 tỷ đồng.

(Trích văn bản góp ý của Bộ Tài chính)

“Do doanh ngh.iệp mới b.ắt đ.ầu kh.ai thá.c kinh doanh từ đ.ầu năm 2019, do đó tại thời điểm này chưa có đủ cơ sở để đ.á.nh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh ngh.iệp và năng lực huy đ.ộng vốn đ.ầu tư từ nguồn doanh thu kh.ai thá.c để bù đắp khoản vốn đ.ầu tư tăng thêm như trong thuyết minh điều chỉnh Dự á.n (huy đ.ộng 7.000 tỷ đồng, chiếm 84,34% tổng mức đ.ầu tư)”, Bộ Tài chính đ.á.nh giá.

Cũng theo Bảng cân đối kế toá.n, tại ngày 30/4/2019, Bamboo Airways có vốn góp là 1.300 tỷ; tổng nguồn vốn là 2.200,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn l.ại đạt tới 1.062,4 tỷ đồng (chiếm 48,27% tổng t.ài s.ản). Cấu trúc này kh.iến Bộ Tài chính đặt vấn đề: “Như vậy, số vốn góp chủ sở hữu của Cô.ng ty Tre Việt chủ yếu đang được Cô.ng ty sử d.ụng một phần để cho vay ngắn hạn. Song chưa có thuyết minh cụ thể về đ.ối t.ượng vay, t.ài s.ản đ.ảm b.ảo, phương á.n th.u h.ồi cá.c khoản vay, vì vậy có thể có những kh.ó kh.ăn trong việc th.u h.ồi để đ.áp ứng tiến độ triển kh.ai Dự á.n”.

Kh.ô.ng chỉ “soi” b.áo c.áo tài chính (BCTC) của Bamboo Airways, Bộ Tài chính tham chiếu cả BTCTC đã được kiểm toá.n đ.ộc lập năm 2008 của CTCP Tập đoàn FLC – c.ô.ng ty m.ẹ của Bamboo Airways.

Dẫn số liệu n.ợ phải trả đạt 13.697 tỷ đồng của FLC tại thời điểm 31/12/2018, chiếm 59,3% tổng t.ài s.ản (nguồn vốn), tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 146%, Bộ Tài chính nh.ận xét “hoạt đ.ộng sản xuất kinh doanh của Cô.ng ty FLC phụ thuộc nhiều vào hình thức huy đ.ộng vốn bằng vay n.ợ.”

“Do vậy trong trường hợp Cô.ng ty FLC (chủ sở hữu của Cô.ng ty Tre Việt) cam kết bảo lãnh th.ực h.iện mọi nghĩa v.ụ của Cô.ng ty Tre Việt phát sinh từ cá.c hợp đồng thuê, mua máy b.ay (như Nghị quyết của Hội đồng quản trị Cô.ng ty FLC đã th.ực h.iện trong năm 2018 để Cô.ng ty Tre Việt thuê máy b.ay) hoặc bất kỳ một ngh.iệp v.ụ kinh tế nào làm thay đổi sở hữu của Cô.ng ty Tre Việt thì Cô.ng ty FLC và Cô.ng ty Tre Việt cần thiết phải có b.áo c.áo l.àm r.õ, giải trình về năng lực, khả năng tài chính để th.ực h.iện nghĩa v.ụ bảo lãnh, nghĩa v.ụ có l.iên qu.an, cũng như khả năng huy đ.ộng vốn đ.ầu tư được thuyết minh trong h.ồ s.ơ điều chỉnh Dự á.n”, Bộ Tài chính phân tích và đ.ề ngh.ị nhà đ.ầu tư bổ sung phương á.n huy đ.ộng, th.u h.ồi vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay) để triển kh.ai Dự á.n theo phương á.n triển kh.ai Dự á.n được cấp có th.ẩm qu.yền phê duyệt.

“Thời gian hoàn vốn khoảng 5 – 6 năm”

Đó là theo tuyên b.ố của nhà đ.ầu tư – Bamboo Airways. Hồ sơ dự á.n tính toá.n, đến năm thứ 5 kh.ai thá.c (2023), NPV của dự á.n khoảng 51,3 triệu USD, IRR (giai đoạn 2019-2023) là 28%, thời gian hoàn vốn khoảng 5-6 năm.

Nhà đ.ầu tư dự kiến t.iếp t.ục tăng số tàu b.ay và vốn đ.ầu tư cho giai đoạn 2023-2028 lên tới 150 tàu b.ay với mức vốn điều lệ khoảng 8.343 tỷ đồng (tương đương 355 triệu USD).

Tuy nhiên, về mặt hiệu quả kinh doanh, Dự á.n đề xuất điều chỉnh quy mô kh.ai thá.c (tăng gấp 3 lần số tàu b.ay) do thay đổi phương á.n đ.ầu tư kinh doanh chưa có thuyết minh cụ thể tính hiệu quả của Dự á.n, phương á.n đ.ảm b.ảo cân đối dòng tiền trong thời gian doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí…

“Do đó, đ.ề ngh.ị bổ sung cá.c nội dung trên làm cơ sở đ.á.nh giá về hiệu quả kinh tế và tính khả thi của Dự á.n. Đồng thời, doanh ngh.iệp tự chịu trá.ch nhiệm về kết quả kinh doanh và kế hoạch tài chính của Dự á.n”, Bộ Tài chính góp ý.


Ngày 12/8/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đ.ảm b.ảo nguồn nhân lực cho ngành hàng kh.ô.ng.

“Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao th.ô.ng Vận tải chỉ đạo th.ực h.iện ngh.iêm c.ô.ng tá.c quản lý đ.ầu tư phát triển ngành hàng kh.ô.ng phù hợp với quy hoạch, đ.áp ứng y.êu c.ầu về năng lực giá.m s.át của nhà chức trá.ch hàng kh.ô.ng và năng lực của cá.c doanh ngh.iệp hàng kh.ô.ng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Th.ô.ng báo số 214/TB-VPCP ngày 20/6/2019 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm a.n n.inh, a.n t.oàn hàng kh.ô.ng”, văn bản nêu rõ.

Trước đó, ngày 11/7/2019, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Thủ tướng, b.áo c.áo tổng thể nguồn nhân lực ngành hàng kh.ô.ng./.

Theo Viett.imes

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện ‘hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a’

Quan hệ thương mại theo hướng nhập siêu rất lớn với T.Q nhưng một hiện tượng hiếm có đã x.…