Home Thời sự Nhã Tuesday trong Về Nhà đi c.on đ.ề ngh.ị x.ử l.ý facebooker nhục mạ mình

Nhã Tuesday trong Về Nhà đi c.on đ.ề ngh.ị x.ử l.ý facebooker nhục mạ mình

9 min read
Comments Off on Nhã Tuesday trong Về Nhà đi c.on đ.ề ngh.ị x.ử l.ý facebooker nhục mạ mình
0
624

Luật sư nói diễn viên phim Về nhà đi c.on có thể làm đơn đ.ề ngh.ị x.ử l.ý facebooker viết bài g.ây ảnh hưởng danh dự, nh.ân ph.ẩm, uy tín của mình.

Mới đây diễn viên Phạm Quỳnh Nga, đóng vai Nhã trong bộ phim truyền hình Về nhà đi c.on, đã phải đăng tải trên trang c.á nh.ân, c.ảnh b.áo những c.á nh.ân x.úc ph.ạm tới c.á nh.ân cô cũng như gia đình sau khi cô nhận được quá nhiều tin nh.ắn trên mạng x.ã h.ội.

Sau đó, t.iếp t.ục có facebooker viết bài nhắm đến nữ diễn viên này, nhằm chứng minh Phạm Quỳnh Nga b.ị “gh.ét” là có lý do chính đ.á.ng.

Trong bài viết, facebooker này đã dùng lời lẽ hết sức n.ặng n.ề, c.ông kích, x.úc ph.ạm diễn viên Phạm Quỳnh Nga, và có xu hướng bới móc đời tư của cô. Thậm chí biên kịch của bộ phim cũng b.ị l.ôi vào và phải hứng chịu những lời lẽ hết sức n.ặng n.ề.

Về nhà đi c.on hiện đang rất “hot” nên bất kể th.ông tin nào về bộ phim đều thu hút sự chú ý của c.ông chúng. Những bài viết bới móc, x.úc ph.ạm diễn viên của bộ phim cũng kh.ông phải ngoại lệ.

Bài viết của facebooker x.úc ph.ạm Phạm Quỳnh Nga đã thu hút nhiều ng.ười like và chia sẻ, trong đó có nhiều ng.ười kh.ông đồng tình với quan điểm của ng.ười viết và m.uốn bênh vực nữ diễn viên.

Trao đổi với diễn viên Phạm Quỳnh Nga, cô cho biết dù cô cảm thấy rất kh.ông thoải mái trong thời gian này, nhưng vì cô kh.ông thể k.iểm s.oát được những gì ng.ười khá.c nói về mình trên mạng x.ã h.ội nên cô chọn cá.ch tập trung làm việc, thay vì ph.ản ứ.ng.

Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng l.uật s.ư Giang Thanh) cho biết bài viết của facebooker c.ông kích nữ diễn viên Phạm Quỳnh Nga có nội dung x.úc ph.ạm danh dự, nh.ân ph.ẩm, uy tín của cô. Quỳnh Nga hoàn toàn có quyền làm đơn đ.ề ngh.ị x.ử l.ý ng.ười này.

“Trên thực tế, việc đăng tải bài viết, lời lẽ để h.ạ nh.ục, x.úc ph.ạm nhau diễn ra khá phổ biến trên mạng x.ã h.ội nhưng việc x.ử l.ý còn hạn chế. Điều này d.ẫn đ.ến thực trạng là nhiều ng.ười kh.ông s.ợ b.ị x.ử l.ý hoặc kh.ông biết rằng h.ành v.i của mình là v.i ph.ạm ph.áp l.uật.

Nếu đọc bài viết của facebook c.ông kích diễn viên Quỳnh Nga có thể thấy rằng ng.ười này thường xuyên dùng những ngôn từ thiếu văn hóa để nhắm vào ng.ười khá.c. Tôi tin rằng nếu b.ị xử ph.ạt một lần, ng.ười này sẽ hiểu được giới hạn sử d.ụng ngôn ngữ của mình để qua đó có cá.ch hành xử ch.uẩn m.ực hơn”, l.uật s.ư Giang Hồng Thanh nói.

Có thể b.ị ph.ạt 10-20 triệu đồng

Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật hiện hành, h.ành v.i của facebooker nêu trên có thể b.ị xử ph.ạt 10-20 triệu đồng th.eo qu.y đ.ịnh tại điểm G, khoản 3, điều 66 nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013.

VTC

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …