Home Thời sự Những cá.n bộ nào l.iên qu.an đến n.ữ trưởng phòng đ.á.nh tráo thân ph.ận ở Đắk Lắk?

Những cá.n bộ nào l.iên qu.an đến n.ữ trưởng phòng đ.á.nh tráo thân ph.ận ở Đắk Lắk?

7 min read
Comments Off on Những cá.n bộ nào l.iên qu.an đến n.ữ trưởng phòng đ.á.nh tráo thân ph.ận ở Đắk Lắk?
0
936

UBKT T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk đã họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả k.iểm tr.a khi có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm đối với một số cá.n bộ l.iên qu.an đến việc b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa dùng bằng cấp và tên t.uổi của chị gái để làm việc việc và thăng tiến lên chức Trưởng phòng Quản Trị thuộc Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk.

Ngày 11-11, Ủ.y b.an K.iểm tr.a (UBKT) T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk đã họp phiên đột xuất để cho ý kiến một số nội dung thuộc th.ẩm qu.yền.

Những cá.n bộ nào l.iên qu.an đến n.ữ trưởng phòng đ.á.nh tráo thân ph.ận ở Đắk Lắk? - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa

Theo đó, kỳ họp cho ý kiến về b.áo c.áo kết quả k.iểm tr.a khi có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm đối với cá.c ô.ng Trần Phú, nguyên Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y giai đoạn 2005 – 2010, nguyên Ủy viên Ban Thường v.ụ T.ỉnh ủ.y, nguyên Trưởng Ban Tổ chức T.ỉnh ủ.y; ô.ng Bùi Văn Bang, Phó Ch.ủ t.ịch Hội Cựu ch.iến binh tỉnh, nguyên T.ỉnh ủ.y viên, nguyên B.í th.ư Đ.ảng ủy, nguyên Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y; ô.ng Bạch Văn Mạnh, nguyên Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y giai đoạn 2016-10-2018 (hiện là T.ỉnh ủ.y viên, Giám đốc Sở Nội v.ụ).

Theo tìm hiểu của ph.óng viên, 3 nguyên Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk có l.iên qu.an đến trá.ch nhiệm trong việc tuyển d.ụng, điều đ.ộng, kết nạp đảng, bổ nhiệm b.à Ái Sa.

Cụ thể, từ thá.ng 5-2005 đến thá.ng 5-2011, b.à Sa phụ trá.ch kế toá.n r.ồi làm Kế toá.n trưởng tại Nhà khá.ch tỉnh Đắk Lắk (thuộc Văn Phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk), là thời điểm ô.ng Trần Phú làm Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk. Thá.ng 5-2011, b.à Sa được điều đ.ộng về làm kế toá.n tại Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk r.ồi bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Quản Trị. Đây là giai đoạn do ô.ng Bùi Văn Bang làm Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk. Bà Sa được bổ nhiệm Trưởng phòng Quản Trị trong thời gian ô.ng Bạch Văn Mạnh làm Chá.nh Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk.

Như Báo Người Lao Động đã phản á.nh, từ đ.ơn t.ố c.áo nặc danh, Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk đã x.á.c định b.à Trần Thị Ngọc Ái Sa, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, tên trong hộ khẩu là Trần Thị Ngọc Thêm đã dùng bằng cấp 3 và tên t.uổi chị gái để làm việc và thăng tiến.

Ngày 23-10, Đ.ảng ủy Khối cá.c c.ơ qu.an và doanh ngh.iệp tỉnh Đắk Lắk đã ký qu.yết đ.ịnh kh.ai trừ Đ.ảng đối với b.à Sa. Cùng ngày, Văn phòng T.ỉnh ủ.y Đắk Lắk đã r.a qu.yết đ.ịnh b.uộc th.ôi v.iệc đối với b.à Sa.

Theo Người Lao đ.ộng

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …