Home Thời sự Quan l.ộ “lùm xùm” của c.on trai Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Quan l.ộ “lùm xùm” của c.on trai Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn

12 min read
Comments Off on Quan l.ộ “lùm xùm” của c.on trai Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn
0
431

Mới đây, ô.ng Đỗ Hoàng Anh Khoa (c.on trai Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn) đã được bổ nhiệm trở l.ại vào chức v.ụ Trưởng phòng Kiểm soát rủi ro ng.ười và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Tổng cục H.ải qu.an).

Ông Đỗ Hoàng Anh Khoa (c.on trai Thứ trưởng Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn) từ h.àm Trưởng phòng chuyên trá.ch c.ô.ng tá.c chuyên môn tại C.ơ qu.an th.ường tr.ực Ủ.y b.an Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN đã được điều đ.ộng giữ chức Trưởng phòng Kiểm soát rủi ro ng.ười và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục H.ải qu.an).

Xá.c nh.ận với Tiền Phong, Tổng cục H.ải qu.an cho biết, việc bổ nhiệm ô.ng Đỗ Hoàng Anh Khoa như trên đã được qu.yết đ.ịnh vào ngày 27/9/2018. Tr.ường hợp bổ nhiệm ô.ng Khoa đến nay chưa được th.ô.ng tin rộng rãi nhưng đ.á.ng chú ý vì ô.ng Khoa là c.on trai Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đường thăng tiến của ô.ng Khoa được một số c.ơ qu.an báo chí trước đó th.ô.ng tin là nhanh ch.óng, thần t.ốc.

Trước đó, ngày 27/9/2018, ô.ng Đỗ Hoàng Anh Khoa là c.on trai Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kiểm soát rủi ro ng.ười và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục H.ải qu.an) trong sự ồn ào của dư luận và chính cá.n bộ, c.ô.ng nhân viên trong ngành.

Quyết định bổ nhiệm ô.ng Đỗ Hoàng Anh Khoa (Ảnh: Tiền phong).

Theo tạp chí Nhà đ.ầu tư, ô.ng Đỗ Hoàng Anh Khoa thi tuyển c.ô.ng chức năm 2012 tại Tổng cục H.ải qu.an.Đến thá.ng 3/2013, được tuyển d.ụng vào Cục H.ải qu.an thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 301/QĐ- HQHCM ngày 18/3/2013.

Ngày 1/3/2014, ô.ng Khoa nh.ận Quyết định số 128/QĐ -HQHCM được c.ô.ng nh.ận hết thời gian tập sự.Năm 2015, ô.ng Đỗ Hoàng Anh Khoa được lên 1 bậc lương và đến giữa năm thì chuyển về văn phòng của Tổng cục H.ải qu.an.Đến thá.ng 10/2015, ô.ng Khoa được bổ nhiệm chức v.ụ Phó trưởng phòng một phòng quan trọng, đặc thù của ngành H.ải qu.an theo Quyết định số 3303/QĐ-TCHQ ngày 27/10/2015.Đến năm 2016, ô.ng Khoa là quyền Trưởng phòng và đến thá.ng 01/2017 được bổ nhiệm Trưởng phòng theo Quyết định số 86/TCHQ ngày 16/01/2017.

Như vậy, hiếm có một c.ô.ng chức h.ải qu.an nào thăng tiến đến mức mỗi năm một chức, vừa xong tập sự đã được bổ nhiệm ngay Phó trưởng phòng; giữ chức Phó trưởng phòng chưa đầy một năm đã được giao bổ nhiệm quyền Trưởng phòng.Theo Tiền Phong đưa tin, vào thá.ng 6/2017, sau khi báo chí th.ô.ng tin về việc thăng tiến nhanh ch.óng của ô.ng Đồ Hoàng Anh Khoa, Ban Cá.n sự Đ.ảng Bộ Tài chính khẳng định việc tuyển d.ụng, bổ nhiệm, điều đ.ộng cá.n bộ đối với ô.ng Khoa, c.ô.ng tá.c tại Tổng cục H.ải qu.an được th.ực h.iện đúng qu.y đ.ịnh của Nhà nước.

Sau đó, Tổng cục H.ải qu.an đã điều chuyển ô.ng Ðỗ Hoàng Anh Khoa kh.ô.ng còn giữ chức v.ụ Trưởng phòng Thu thập, x.ử l.ý th.ô.ng tin ngh.iệp v.ụ k.iểm s.oát h.ải qu.an (Cục Ðiều tra Chống b.uôn l.ậu) về c.ô.ng tá.c tại Cục Cô.ng nghệ th.ô.ng tin và thống kê h.ải qu.an; nh.ận nhiệm v.ụ h.àm Trưởng phòng, chuyên trá.ch c.ô.ng tá.c chuyên môn tại C.ơ qu.an th.ường tr.ực Ủ.y b.an Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, kh.ô.ng giữ cá.c chức v.ụ l.ãnh đ.ạo, quản lý.

Câu hỏi được đặt ra ở đây, là tại sao được bổ nhiệm đúng quy trình nhưng khi báo chí phản á.nh, c.on trai Thứ trưởng Bộ Tài chính vẫn b.ị điều chuyển c.ô.ng tá.c khá.c?

Ông Đỗ Hoàng Anh Khoa là c.on trai của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Năm 2015, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đ.ắc c.ử B.í th.ư Đ.ảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước năm 2010, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn từng kiêm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục H.ải qu.an. Từ năm 2010 đến ngày 01/1/2017, ô.ng Đỗ Hoàng Anh Tuấn được Bộ trưởng giao chỉ đạo, phụ trá.ch Tổng Cục H.ải qu.an.

Quý An (TH)

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …