Home Thời sự Sự dối trá của Rạng Đô.ng và hành đ.ộng “hà hơi” của chính quyền?

Sự dối trá của Rạng Đô.ng và hành đ.ộng “hà hơi” của chính quyền?

16 min read
Comments Off on Sự dối trá của Rạng Đô.ng và hành đ.ộng “hà hơi” của chính quyền?
0
347

Nếu đủ lòng trung thực và sự dũng cảm, UBND quận Thanh Xuân kh.ô.ng chỉ c.ô.ng kh.ai x.in l.ỗi UBND phường Hạ Đình mà còn đ.ề ngh.ị tuyên dương, khen thưởng ng.ười đã trực tiếp ký văn bản sớm c.ảnh b.áo ng.uy c.ơ cho ng.ười dân và đó mới là sự sòng phẳng.

Ch.ủ t.ịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu nói về v.ụ ch.áy c.ô.ng ty Rạng Đô.ng

Vụ h.ỏa h.oạn vừa qua tại Cô.ng ty CP Bóng đ.èn phích nước Rạng Đô.ng là s.ự c.ố môi trường ngh.iêm trọng. Đến nay, tuy chưa x.á.c định được t.ổn h.ại cụ thể đối với s.ức kh.ỏe c.on ng.ười, song nó đã tạo lo ng.ại cho đô.ng đảo ng.ười dân, nhất là cư dân sống trong khu vực.

Được biết, Ủ.y b.an Quốc gia ứ.ng ph.ó s.ự c.ố th.iên t.ai và t.ìm k.iếm c.ứu nạn vừa gửi c.ô.ng văn hỏa t.ốc tới Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban chỉ huy ph.òng ch.ống th.iên t.ai và t.ìm k.iếm c.ứu nạn TP Hà Nội đ.ề ngh.ị b.áo c.áo c.ô.ng tá.c t.ổ ch.ức, chỉ đạo ứ.ng ph.ó, khắc phục h.ậu qu.ả.

Trước hết, xin chia sẻ với những tổn thất của doanh ngh.iệp vì s.ự c.ố đ.á.ng t.iếc này. Thiên tai, h.ỏa h.oạn là điều kh.ô.ng ai m.uốn.

Song, nhìn l.ại sự việc, kh.ô.ng thể kh.ô.ng ph.ẫn n.ộ trước cá.ch hành x.ử của l.ãnh đ.ạo đ.ơn v.ị này mà cụ thể, đó là h.ành v.i dối trá của doanh ngh.iệp và sự “hà hơi” của chính quyền địa phương.

Cụ thể, th.ô.ng tin từ báo chí, b.an đ.ầu c.ô.ng ty b.áo c.áo từ năm 2016 chỉ sử d.ụng viên Amalgam để sản xuất bóng đ.èn và khối lượng viên Amalgam trong kho chứa h.óa ch.ất tầng 1 b.ị ch.áy chỉ còn vài kg.

Thế nhưng qua k.iểm tr.a thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8 cùng với quá trình đ.ấu tr.anh với l.ãnh đ.ạo c.ô.ng ty, Rạng Đô.ng phải th.ừa nh.ận toàn bộ 480.000 bóng đ.èn huỳnh quang b.ị ch.áy sử d.ụng Hg lỏng (có đ.ộc tính cao hơn so với viên Amalgam) với khối lượng phát tá.n ra ngoài môi trường khoảng 15,1 kg đến 27,2 kg.

Đọc những th.ô.ng tin trên, kh.ô.ng kh.ỏi r.ùng m.ình bởi th.ủy ng.ân là chất cực đ.ộc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ g.ây t.ử v.ong và để l.ại di chứng rất lâu dài. Đây là sự dối trá khốn nạn với t.ính m.ạng của cộng đồng.

Tiếc thay, kh.ô.ng biết vì lý do gì mà sự dối trá trên l.ại được “hà hơi” của UBND Quận Thanh Xuân bởi trong một văn bản ngoài việc “nói lấp lửng” sử d.ụng amalgam thay thế th.ủy ng.ân lỏng, b.áo c.áo còn nêu: “Ngay từ ngày 29/8, tất cả cá.n bộ, c.ô.ng nhân viên tham gia chữa ch.áy từ ngay sau khi đ.ám ch.áy được dập tắt đã đến c.ô.ng ty dọn dẹp và chuẩn b.ị cho sản xuất, s.ức kh.ỏe ổn định. Ngày 30/8/2019, cá.c xưởng sản xuất của c.ô.ng ty trở l.ại sản xuất bình thường”?

Còn một chi tiết rất đ.á.ng lưu ý là cũng ngay sau khi x.ảy r.a h.ỏa h.oạn, UBND phường Hạ Đình đã có c.ô.ng văn gửi đến ng.ười dân sống gần khu vực y.êu c.ầu triển kh.ai nhiều b.iện ph.áp kh.ẩn c.ấp b.ảo v.ệ s.ức kh.ỏe đồng thời “kịp thời th.ô.ng báo cho UBND phường hoặc trạm y tế phường cá.c trường hợp ả.nh h.ưởng đến s.ức kh.ỏe, cá.c trường hợp ngh.i ng.ộ đ.ộc do bụi tro tàn dư của ch.áy”…

Đây là c.ảnh b.áo hết sức cần thiết, th.ể h.iện t.inh th.ần trá.ch nhiệm cao, biết chăm lo đến s.ức kh.ỏe, đời sống ng.ười dân của UBND phường Hạ Đình.

Thế nhưng chăng hiểu sao, UBND quận Thanh Xuân l.ại y.êu c.ầu UBND phường Hạ Đình th.u h.ồi văn bản này đồng thời y.êu c.ầu k.iểm đ.iểm UBND phường vì đã ra văn bản khuyến cáo kh.ô.ng đúng th.ẩm qu.yền, g.ây h.oang m.ang dư luận?

Cũng kh.ô.ng hiểu vì lý do gì mà sau đó, UBND quận còn c.ung c.ấp thêm cho ng.ười dân: “th.ô.ng tin b.an đ.ầu của V.iện S.ức kh.ỏe Nghề ngh.iệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế cá.c chỉ số như: Th.ủy ng.ân, chì, kim loại n.ặng được đo bằng máy test nhanh thì kết quả ch.o th.ấy cá.c chỉ số đều trong ngưỡng cho phép, a.n t.oàn đối với ng.ười dân”.

Trớ trêu là đến t.ối cùng ngày, V.iện S.ức kh.ỏe Nghề ngh.iệp và Môi trường đã lên tiếng phủ nh.ận th.ô.ng tin “a.n t.oàn” mà quận Thanh Xuân th.ô.ng báo.

Tóm l.ại, việc quan trọng nhất hiện nay là kh.ẩn tr.ương khắc phục h.ậu qu.ả, trá.nh g.ây h.oang m.ang dư luận. Song m.uốn vậy, cần phải thường xuyên, liên tục cập nhật th.ô.ng tin một cá.ch trung thực, kh.ô.ng được phép qu.anh c.o, dối trá.

Tuy nhiên sau v.ụ việc này, kh.ô.ng thể bỏ qua sự dối trá của Cô.ng ty Rạng Đô.ng cũng như l.àm r.õ sự “hà hơi” đặc biệt là đối với y.êu c.ầu th.u h.ồi văn bản và k.iểm đ.iểm phường Hạ Đình của UBND Quận Thanh Xuân.

Theo tôi, nếu đủ lòng trung thực và sự dũng cảm, UBND quận Thanh Xuân kh.ô.ng chỉ c.ô.ng kh.ai x.in l.ỗi UBND phường Hạ Đình mà còn đ.ề ngh.ị tuyên dương, khen thưởng ng.ười đã trực tiếp ký văn bản sớm c.ảnh b.áo ng.uy c.ơ cho ng.ười dân và đó mới là sự sòng phẳng.

Nguồn Internet

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng …