Home Thế giới Tập Cận Bình đang m.ất dần quyền lực về tay Vương Hộ Ninh?

Tập Cận Bình đang m.ất dần quyền lực về tay Vương Hộ Ninh?

31 min read
Comments Off on Tập Cận Bình đang m.ất dần quyền lực về tay Vương Hộ Ninh?
0
800

Khi qu.an h.ệ Mỹ – Trung đang căng như dây đàn, những ứng x.ử khá.c thường trong c.ô.ng tá.c đối ngoại của Đ.ảng Cộng sản T.Q (ĐCSTQ) có thể phần nào hé mở cục diện nội bộ quan trường T.Q hiện nay.

Vào thời điểm mà hình thái ý thức hệ của ĐCSTQ đang suy sụp, việc ô.ng Vương Hộ Ninh lọt vào Ban Thường v.ụ B.ộ Ch.ính tr.ị được đặc biệt chú ý. (Ảnh: Getty Images)

Vào thời điểm mà hình thái ý thức hệ của ĐCSTQ đang suy sụp, việc ô.ng Vương Hộ Ninh lọt vào Ban Thường v.ụ B.ộ Ch.ính tr.ị được đặc biệt chú ý. (Ảnh: Getty Images)

Xung đột phát ngôn trong nội bộ giới chức ĐCSTQ

Sau khi c.uộc ch.iến thương mại l.eo th.ang ngh.iêm trọng, hô.m 26/8 vừa qua, trong chuyến đi Trùng Khá.nh Phó Thủ tướng Lưu Hạc của ĐCSTQ đã cho biết, T.Q sẵn sàng gi.ải qu.yết vấn đề th.ô.ng qua thương lượng và hợp tá.c với thái độ bình tĩnh, k.iên qu.yết phản đối sự l.eo th.ang của c.uộc ch.iến thương mại. Ông Lưu Hạc chỉ ra rằng “điều này (l.eo th.ang ch.iến tr.anh thương mại) kh.ô.ng có lợi cho T.Q, cũng kh.ô.ng có lợi cho Mỹ, và kh.ô.ng có lợi cho nhân dân toàn thế giới”.

Tuy nhiên trong một b.ài viết đăng trên Nhật báo Nhân Dân của ĐCSTQ ngày 27/8 l.ại ch.o th.ấy một thái độ khá.c với Lưu Hạc. Bài bình luận ký tên “Tiếng Chuô.ng” nhấn mạnh rằng, “Kh.ô.ng m.uốn đ.á.nh, kh.ô.ng s.ợ đ.á.nh, nhưng khi cần kh.ô.ng thể kh.ô.ng đ.á.nh”. Cái tên “Tiếng Chuô.ng” được nhiều lý giải là “Âm thanh của T.Q”.

Ông Lưu Hạc cho biết sẵn sàng đàm phá.n với Mỹ, trong khi nhiều c.ơ qu.an truyền th.ô.ng lớn của ĐCSTQ l.ại kêu gọi “kh.ô.ng thể kh.ô.ng đ.á.nh”. Hiện tượng m.âu th.uẫn c.ô.ng kh.ai này hiển nhiên kh.iến giới quan sát chú ý. Kh.ô.ng ít ng.ười suy đoá.n, lẽ nào đã x.ảy r.a biến cố trong ĐCSTQ? Tại sao truyền th.ô.ng ĐCSTQ do Vương Hộ Ninh cai quản l.ại dám phản l.ại Lưu Hạc?

Động thái mềm mỏng hiếm hoi của Lưu Hạc

Ngoài việc b.ày tỏ quan điểm sẵn sàng “nhẹ nhàng” đàm phá.n với Mỹ, trong b.ài phát biểu tại “Triển lãm c.ô.ng ngh.iệp trí tuệ nh.ân t.ạo quốc tế T.Q”, ô.ng Lưu Hạc cũng đề cập rằng T.Q sẽ t.iếp t.ục đẩy mạnh phát triển ngành c.ô.ng ngh.iệp trí tuệ nh.ân t.ạo (AI) trong điều kiện c.ởi mở, phản đối t.ình tr.ạng ph.ong t.ỏa c.ô.ng nghệ và chủ nghĩa bảo hộ, cũng cho biết T.Q sẽ t.iếp t.ục th.úc đẩy môi trường đ.ầu tư thật t.ốt.

Tuyên b.ố của ô.ng Lưu Hạc là đ.ộng thái mềm mỏng hiếm hoi của giới chức ĐCSTQ kể từ khi c.uộc ch.iến thương mại Mỹ – Trung l.eo th.ang.

Như vậy phải chăng ô.ng Lưu Hạc phát biểu t.ùy hứng? Tuy nhiên, với v.ai trò là Phó Thủ tướng của ĐCSTQ, ô.ng kh.ô.ng thể nói năng t.ùy tiện. Đặc biệt hơn, với tư cá.ch là một quan đứng đ.ầu trong cá.c cuộc đàm phá.n thương mại với Mỹ, những gì ô.ng Lưu nói và làm phải được ô.ng Tập Cận Bình th.ừa nh.ận và ủng hộ.

Nếu quan điểm của ô.ng Lưu Hạc kh.ô.ng nhất quá.n với ô.ng Tập Cận Bình, khi đàm phá.n với Mỹ có thể làm hỏng cục diện, dễ dàng b.ị c.áo b.uộc là “k.ẻ bá.n nước”. Bởi vì số quan to uy quyền hơn ô.ng cũng kh.ô.ng phải ít, giới thái t.ử Đ.ảng và cá.c phe phái sẵn sàng tận d.ụng cơ hội v.ào c.uộc… Nhìn vấn đề như vậy, những phát ngôn của Lưu Hạc có thể xem là nói thay Tập Cận Bình.

Về cơ bản, ô.ng Lưu Hạc luôn được xem là ng.ười của ô.ng Tập Cận Bình. Ban đ.ầu ô.ng được chỉ định là “đặc phái viên của Tập Cận Bình” để đến Mỹ đàm phá.n, điều này cũng phần nào ch.o th.ấy ô.ng rất được ô.ng Tập Cận Bình tín nhiệm.

Bộ Ngoại giao TQ phản hồi lạ sau khi TT Trump khen Tập Cận Bình

Ngay phát biểu c.ô.ng kh.ai của ô.ng Lưu Hạc, TT Trump ngay lập tức phản hồi. Cùng ngày Hội nghị cá.c nhà l.ãnh đ.ạo G7, t.ối 25/8 TT Trump cho biết qu.an ch.ức thương mại T.Q đã hai lần gọi điện thoại cho phía Mỹ b.ày tỏ hy vọng trở l.ại b.àn đàm phá.n. TT Trump chỉ ra T.Q có ý định đạt được thỏa thuận thương mại và một lần n.ữa l.ại khen ngợi ô.ng Tập Cận Bình là “nhà l.ãnh đ.ạo vĩ đại”.

Trước những phát ngôn của TT Trump và ô.ng Lưu Hạc, dường như có thể dễ dàng k.ết l.uận rằng cả Mỹ và T.Q đều mong m.uốn sớm nối l.ại đàm phá.n và gi.ải qu.yết tr.anh ch.ấp thương mại.

Nhưng điều kỳ lạ là Bộ Ngoại giao T.Q đã liên tục bá.c bỏ chuyện có cuộc gọi điện thoại cho Mỹ để hy vọng nối l.ại đàm phá.n. Người phát ngôn Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ cho biết: “Tôi chưa nghe thấy có th.ô.ng tin này”, cũng khẳng định cứng rắn rằng “T.Q kh.ô.ng ng.ại trò đe d.ọa này”.

Thời báo Hoàn Cầu của ĐCSTQ cũng tuyên b.ố rằng gần đây giới chức đàm phá.n cấp cao giữa Mỹ và T.Q kh.ô.ng l.iên l.ạc gì với nhau, hai bên chỉ duy trì đ.ảm b.ảo kỹ thuật để sẵn sàng l.iên l.ạc nếu cần. Hơn n.ữa tờ báo còn khẳng định rằng T.Q kh.ô.ng thay đổi quan điểm, “kh.ô.ng khuất phục trước áp lực của Mỹ”.

Giới quan sát có quan điểm nh.ận định, Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ được mệnh danh là “Bộ hoang ngôn”, thường đổi trắng thay đen, b.óp méo sự thật. Những b.ài học kinh ngh.iệm ch.o th.ấy rất kh.ó để tin phát ngôn của Cảnh Sảng là sự thật.

Ngôn từ đưa tin khá.c thường của CCTV

Ngoài ra còn có vấn đề kỳ lạ khá.c x.ảy r.a gần đây, đó là ô.ng Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị lần thứ 5 và có b.ài phát biểu, nhưng khi Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) của ĐCSTQ đưa tin thay vì như th.ô.ng lệ thường dùng từ “Ch.ủ t.ịch Tập Cận Bình chỉ ra” thì lần này l.ại chỉ dùng từ “Hội nghị chỉ ra”.

Giới quan sát có nh.ận định rằng cá.ch dùng ngôn từ của CCTV như vậy là vấn đề chưa từng x.ảy r.a trước đây, qua đó đặt vấn đề phải chăng Tập Cận Bình đã m.ất v.ai trò là “nhà l.ãnh đ.ạo t.ối cao duy nhất qu.yết đ.ịnh cuối cùng”?

Theo ng.uồn t.in của CCTV, Hội nghị này có sự tham dự của những nhân vật quan trọng trong Ban Thường v.ụ B.ộ Ch.ính tr.ị gồm Lý Khắc Cường, Vương Hộ Ninh và Hàn Chính. Giới quan sát có phân tích rằng việc Lý Khắc Cường và Hàn Chính tham gia là lẽ dĩ nhiên, nhưng Vương Hộ Ninh là ng.ười chuyên phụ trá.ch vấn đề ý thức hệ l.ại tham gia hội nghị kinh tế thì có vấn đề kh.ô.ng thỏa đ.á.ng. Nhưng có lẽ chính điểm này có thể t.iết l.ộ một số vấn đề trong ĐCSTQ.

Như đã biết, cá.c c.ơ qu.an như Bộ Ngoại giao, Nhân Dân Nhật báo và Thời báo Hoàn Cầu đều ở trong phạm vi quyền lực của Vương Hộ Ninh. Có nghĩa là những phát ngôn trái ngược với Lưu Hạc, rất có khả năng do Vương chỉ đạo, cố tình cho Lưu Hạc thấy. Dựa theo mối qu.an h.ệ khăng khít giữa Lưu Hạc và Tập Cận Bình, đ.ộng thái này nếu đúng là của Vương Hộ Ninh đối với Lưu Hạc, kh.ô.ng khá.c gì đ.ập vào mặt Bắc Kinh.

Nhân vật thao túng ngầm ở Trung Nam Hải?

Trong nội bộ ĐCSTQ, ô.ng Vương Hộ Ninh chuyên ngh.iên c.ứu về chủ nghĩa Má.c – Lênin, ô.ng ta là quan to qua b.a thế hệ Tổng B.í th.ư ĐCSTQ, cũng được mệnh danh là “bộ não” của ĐCSTQ, rất được cựu l.ãnh đ.ạo Giang Trạch Dân nể trọng.

Sau khi được Giang Trạch Dân đề bạt, Vương luôn có một vị trí n.ổi bật trong ĐCSTQ. Đặc biệt là sau Đại hội 19 được Giang Trạch Dân cài thành c.ô.ng vào Ban Thường v.ụ B.ộ Ch.ính tr.ị thay thế Lưu Vân Sơn. Nhưng Vương còn sở hữu nhiều quyền lực hơn khi được kiêm nhiệm là B.í th.ư Ban B.í th.ư Trung ương.

Theo qu.y đ.ịnh của ĐCSTQ, chức v.ụ này b.ao tr.ùm một phạm vi cai quản rộng l.iên qu.an nhiều lĩnh vực. Cá.c th.ành v.iên dưới trướng b.ao gồm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Ủ.y b.an Giá.m s.át Nhà nước, B.í th.ư Ủ.y b.an Chính trị và Pháp luật, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương và Bộ trưởng Bộ Mặt trận Thống nhất.

Có nghĩa là ô.ng Vương Hộ Ninh có rất nhiều quyền lực. Ngoại trừ quốc phòng, hầu như phần còn l.ại nằm trong phạm vi quyền lực của Vương. Mặc dù trong Ban Thường v.ụ B.ộ Ch.ính tr.ị thì ô.ng Lý Khắc Cường và Lật Chiến Thư được xếp hạng cao hơn Vương, nhưng thực tế kh.ô.ng khá.c gì b.ị loại ra lề, kh.ó phát huy được v.ai trò gì.

Điều này đã tạo thành cục diện là c.ô.ng tá.c Đ.ảng của Trung Nam Hải do ô.ng Vương Hộ Ninh k.iểm s.oát, còn kinh tế do ô.ng Hàn Chính k.iểm s.oát.

Theo phân tích này, mặc dù ô.ng Tập Cận Bình đứng đ.ầu, nhưng c.ô.ng tá.c Đ.ảng cũng như tuyên truyền… đều nằm trong tay Vương Hộ Ninh. Nói cá.ch khá.c, nhân vật thao túng ngầm ở Trung Nam Hải rất có khả năng là ô.ng Vương Hộ Ninh? Như vậy những mệnh lệnh của ô.ng Tập Cận Bình có dễ dàng ra kh.ỏi Trung Nam Hải?

Tập Cận Bình đang dần m.ất quyền lực?

Trước những d.iễn b.iến khá.c thường cục diện ch.ính tr.ị Trung Nam Hải, tờ Epoch Times tại Mỹ đã chia sẻ bình luận đ.á.ng chú ý chỉ ra, giai đoạn nhiệm kỳ đ.ầu của ô.ng Tập Cận Bình đã thành c.ô.ng trong thao túng quyền lực, vì thế nhiệm v.ụ chống th.am nh.ũng tiến triển thuận lợi, lấy l.ại được niềm tin trong dân.

Tuy nhiên kể từ sau khi ô.ng Vương Hộ Ninh vào Ban Thường v.ụ thì ô.ng Tập Cận Bình như biến thành “h.ôn quân”, b.ị lâm cảnh “thù trong giặc ngoài”. Bình luận cho rằng để thay đổi hiện trạng của Tập Cận Bình hiện nay chỉ có cá.ch họ Tập phải th.oát kh.ỏi “kìm kẹp” của “cây g.ậy tuyên truyền”, nếu kh.ô.ng nó sẽ rất ng.uy h.iểm. Đã đến lúc rất cấp bá.ch, kh.ô.ng thể chờ đợi!

Theo Canhco.net

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Mỹ: Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với T.Q trên Biển Đô.ng

Việt Nam vẫn sẽ t.iếp t.ục là mục tiêu của T.Q khi Bắc Kinh th.úc đẩy chương trình nghị sự…