Home Kinh doanh Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện ‘hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a’

Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện ‘hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a’

13 min read
Comments Off on Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện ‘hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a’
0
367

Quan hệ thương mại theo hướng nhập siêu rất lớn với T.Q nhưng một hiện tượng hiếm có đã x.ảy r.a khi Việt Nam đồng (VND) l.ại là một trong hai đồng tiền kh.ô.ng b.ị tr.ượt giá so với USD trong b.ối cảnh nhân dân t.ệ giảm liên tục.

Tại b.áo c.áo ch.iến lược vừa được khối phân tích của Cô.ng ty chứng khoá.n Rồng Việt (VDSC) c.ô.ng b.ố, trong thá.ng 8 vừa qua, cá.c chuyên gia phân tích tại đây đã ghi nhận những biến động trái chiều tại thị trường ngoại hối và thị trường liên ngân hàng.

Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện 'hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a'

USD/VND gần như kh.ô.ng thay đổi so với giai đoạn đ.ầu năm

Tính đến hết thá.ng 8, USD/VND gần như không thay đổi so với giai đoạn đ.ầu năm. Trong khu vực ASEAN, VND và THB là hai đồng tiền duy nhất đứng yên/tăng giá so với USD trong b.ối cảnh nhân dân t.ệ (CNY) giảm liên tục và chạm gần ngưỡng 7,2.

“Đây là hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a đối với VND do quan hệ thương mại theo hướng nhập siêu rất lớn với T.Q”, VDSC cho biết.

Theo ghi nhận của VDSC, thanh khoản USD trên hệ thống ngân hàng chưa có dấu hiệu căng thẳng trong khi khoảng chênh lệch lãi suất qua đêm VND với USD ở mức a.n t.oàn.

Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện 'hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a'

Sự thay đổi của tỷ giá USD/VND so với đ.ầu năm

Ở góc nhìn thị trường, VDSC cho rằng, yếu t.ố tương quan giữa cá.c đồng tiền trong khu vực ở giai đoạn hiện tại đang giảm mạnh do sự phân hoá về nền tảng kinh tế vĩ mô giữa cá.c quốc gia.

Ở trong nước, nh.óm phân tích nhấn mạnh hai yếu t.ố: Thứ nhất là năng lực sản xuất trong nước gia tăng giúp giảm áp lực huy động ngoại tệ để nhập khẩu hàng tiêu dùng. Thứ hai là nguồn ngoại tệ sử d.ụng để nhập hàng hoá trung gian và sản xuất hàng xuất khẩu. Do đó, cung – cầu ngoại tệ ở góc độ này cũng khá cân bằng.

Liên quan tới ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang rất quyết liệt gi.ải qu.yết t.ình tr.ạng dollar hoá bằng việc chuyển quan hệ vay mượn sang mua bá.n ngoại tệ.

Từ 31/9/2019, cá.c t.ổ ch.ức tín d.ụng, chi nhá.nh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toá.n ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, dịch v.ụ để phục v.ụ nhu cầu trong nước ngay cả khi khá.ch hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả n.ợ vay. Cá.c khoản vay ngoại tệ ngắn hạn với nhu cầu và điều kiện tương tự cũng đã ch.ấm d.ứt kể từ 31/3/2019.

Ở góc độ điều hành chính sá.ch, khi nền kinh tế càng hội nhập với thế giới, công tá.c chống dollar hoá càng cần đẩy mạnh để t.ối thiểu tá.c động lan toả từ biến động bên ngoài nền kinh tế. Tuy nhiên, đối với doanh ngh.iệp nhập khẩu để sản xuất hàng trong nước, chi phí vay vốn chắc ch.ắn sẽ lớn hơn do vùng lãi suất vay tiền VND 6-8%/năm so với lãi suất vay tiền USD 2,8-4,7%/năm.

Trong b.ối cảnh tỷ giá t.iếp t.ục ổn định. Đối với doanh ngh.iệp xuất khẩu, sử d.ụng cá.c sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn… là những b.iện ph.áp để t.ối thiểu hoá rủi ro biến động tỷ giá.

Tiền Việt Nam bỗng xuất hiện 'hiện tượng rất hiếm khi x.ảy r.a'

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ng.ân hàng

VDSC nh.ận xét, trong ngắn hạn, thanh khoản tiền đồng đang có dấu hiệu căng thẳng do nhu cầu vay bằng VND tăng. Cùng với yếu t.ố nghỉ lễ 2/9, VDSC ghi nhận lãi suất liên ngân hàng biến động nhanh và đột ngột từ 3%/năm lên 5%/năm cùng với thanh khoản giữ ở mức cao.

Tuy nhiên, sự can thiệp từ phía NHNN trên thị trường OMO vẫn khá khiêm t.ốn. Động thái đưa tiền ra thị trường được thực hiện khá chậm rãi, lần lượt bằng việc để tín phiếu đ.áo hạn trước khi chính thức cho vay. Lợi tức trái phiếu trên thị trường thứ cấp, yếu t.ố khá nhạy cảm với thay đổi lãi suất liên ngân hàng, cũng không ghi nhận biến động đột biến nào.

Nhìn chung, nh.óm chuyên gia phân tích từ VDSC cho biết “không quan ng.ại” về biến động trên thị trường liên ngân hàng trong thời gian qua.

Theo Vietn.amnet

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tập đoàn FLC th.ô.ng báo b.ị c.ưỡng chế thuế

Tập đoàn FLC th.ô.ng báo nh.ận được 9 qu.yết đ.ịnh c.ưỡng chế thuế nhưng kh.ô.ng t.iết l.ộ…