Home Thời sự Vì sao nhân dân quan tâm s.ức kh.ỏe Tổng bí thư?

Vì sao nhân dân quan tâm s.ức kh.ỏe Tổng bí thư?

17 min read
Comments Off on Vì sao nhân dân quan tâm s.ức kh.ỏe Tổng bí thư?
0
547

Trước đây vài thá.ng, khi nghe tin Tổng bí thư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm, nhân chuyến thị sát Kiên Giang cả nước xôn xao.

Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cá.c ch.ủ t.ịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và cá.c cá.n bộ Công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất tại Phủ ch.ủ t.ịch

Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cá.c ch.ủ t.ịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và cá.c cá.n bộ Công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất tại Phủ ch.ủ t.ịch

Cá.c trang ngoài lề gi.ật tít k.inh h.oàng. Những bài viết về t.ình tr.ạng sức khoẻ của ng.ười l.ãnh đ.ạo cao nhất nước có số truy cập nóng nhất. Cá.c trang tin thù địch mượn cớ sự v.ắng m.ặt của Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước trong vài cuộc họp quan trọng của Đảng và Quốc hội tha hồ đưa tin nhảm, tung tin b.ịa đặt làm lòng dân hoang mang.

Người ta xăm xoi một cá.ch bẽ bàng từng tấm ảnh của ông khi ông chủ trì cuộc họp của B.ộ Ch.ính tr.ị. Báo chí lề trái vài tờ đầy thuyết âm mưu đến trơ trẽn và thiếu đ.ạo đ.ức.

Suốt thời gian một vài thá.ng đi đâu ở Việt Nam, trong cá.c hang cùng ngõ hẻm, th.ôn xa xóm vắng, ng.ười ta ở đâu đâu cũng có thể bàn sôi n.ổi nói về sức khoẻ của ông.

Vì sao như  vậy?

Nhìn l.ại lịch sử cá.ch mạng nước ta, ngay cả khi Bá.c Hồ kính yêu nhất r.a đ.i, toàn dân đau thương, kh.óc tiếc thương sự r.a đ.i của c.on ng.ười kiệt xuất, nhưng nhân dân kh.ông có sự l.o l.ắng về tương lai của cá.ch mạng. Trái l.ại sự r.a đ.i của Người là đau thương biến thành sức mạnh của hàng triệu ch.iến sĩ nơi mặt trận cả sản xuất lẫn ch.iến đ.ấu. Chính điều ấy phản á.nh rất rõ rằng, nhân dân luôn tin vào sự th.ắng lợi của cá.ch mạng, vì họ nhìn thấy rõ, kế tục sự ngh.iệp của Bá.c Hồ là đội ngũ l.ãnh đ.ạo kiệt xuất của dân tộc: những Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp… cả một hệ thống kế nhiệm, những ng.ười c.on liêm trung ưu tú của đất nước, của cả dân tộc.

Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cá.c đại biểu.

Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cá.c đại biểu.

Sự kiện Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm, tạo ra mối quan tâm vô cùng của dân khi toàn Đảng, toàn dân đang chống th.am nh.ũng, ng.ọn l.ửa đang bốc cao tiêu d.iệt lũ quan tham làm đất nước suy vong.

Điều quan tâm của nhân dân chứng tỏ một chân lí ấy là một c.ông việc lớn lao do hoàn cảnh khá.ch quan đất nước đ.òi hỏi mà ng.ười đầy bản lĩnh, đủ tài và đức tự nguyện mang vá.c trá.ch nhiệm vì non sông gấm vóc, đã tạo l.ại niềm tin cho nhân dân, được nhân dân tin cậy là Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ trương bấy nay mà Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng kiên trì triển khai đúng với tâm nguyện nhân dân và làm k.ẻ á.c kh.iếp s.ợ.

Để s.ửa ch.ữa sai lầm về c.ông tá.c cá.n bộ, trong vài năm chúng ta đã x.ử l.ý 70 cá.n bộ cao cấp, kh.ông loại trừ cả uỷ viên B.ộ Ch.ính tr.ị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và h.àng l.oạt tướng lĩnh CA và quân đội…

Sự trừng ph.ạt đích đ.á.ng kh.ông có vùng c.ấm ấy làm nức lòng nhân dân, có ng.ười nói, ông Trọng hợp lòng dân, đúng ý trời! Thật là việc đ.á.ng mừng, nên khi ông Trọng ốm thì nhân dân l.o l.ắng cũng là một sự l.o l.ắng tự nhiên phải đạo, thuận thiên.

Nhưng sự l.o l.ắng ấy còn có mặt thứ hai đ.òi hỏi nhiều ng.ười suy nghĩ. Người ta cầu mong cho đồng chí Tổng B.í th.ư luôn khỏe bởi mối lo nhất của nhân dân là  c.ông việc chống  th.am nh.ũng giữa đường đ.ứt gá.nh.

vi sao nhan dan quan tam suc khoe dong chi tong bi thu? hinh 1

Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống th.am nh.ũng.

Đây là một sự thật cần thấu rõ.

Kh.ông có báo chí nào nói cả, nhưng trong lòng hàng triệu triệu c.on ng.ười còn quan tâm tới vận mệnh quốc gia này có một câu hỏi lớn: ai có đức tài gá.nh vá.c c.ông việc khó khăn này.

Hàng triệu ng.ười thở phào khi đọc th.ông tin trên cá.c trang báo việc Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở l.ại, điều hành Hội nghị quan trọng của Đảng. Người ta đọc báo mà hân hoan khi thấy: Sá.ng 26/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống th.am nh.ũng đã t.ổ ch.ức Phiên họp thứ 16, đồng chí Tổng B.í th.ư tuyên bố: Công tá.c đ.ấu tr.anh ph.òng ch.ống th.am nh.ũng phải kiên quyết làm, kh.ông d.ao đ.ộng, kh.ông ng.ập ngừng – “Kh.ông hề d.ừng l.ại, kh.ông hề ngơi nghỉ”.

Lịch sử đất nước vẫn phát triển đi lên và vững vàng trong từng bước để nhân dân thêm tin cậy nơi Đảng và vai trò c.á nh.ân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Tôi phải viết bài này để phản á.nh cái tâm nguyện rất chính đ.á.ng của hàng triệu triệu ng.ười hô.m nay là: cần chọn được hiền tài cho đất nước trong thời kì này.

Hàng loạt cá.n bộ thiếu năng lực còn trong bộ  máy Nhà nước. Nhiều cá.n bộ kể cả Bộ trưởng quá yếu kém trong điều hành và phát ngôn hết sức t.ùy tiện. Nhân dân kh.ông tin cậy vào cá.c cá.n bộ vị ng.ười thân, để ng.ười thân l.ợi d.ụng quyền hạn của ch.ồng (v.ợ, ch.a, chú).

Ai? Đội ngũ nào sẽ trở nên sự kế cận đ.á.ng tự hào như thời gian cả nước ta đ.á.nh giặc, để nhân dân có thể hoàn toàn tin tưởng rằng: Con tàu cá.ch mạng Việt Nam vẫn tiến đúng l.ộ trình?.

Theo VOV

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tổ điều tra sự cố metro số 1 kết thúc hoạt động

Sau hơn 3 tháng đóng góp quá trình điều tra sự cố metro số 1, Ban quản lý đướng sắt đô thị…