Home Thời sự Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

5 min read
Comments Off on Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt
1
1,125

CA TP.HCM lên kế hoạch ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng nghệ” v.i ph.ạm về tr.ật t.ự a.n t.oàn giao th.ô.ng.

Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) CA TP.HCM cho biết, từ 15/11-14/12 sẽ ra quân, mở cao điểm x.ử l.ý cá.c trường hợp tài xế “xe ô.m c.ô.ng nghệ” v.i ph.ạm a.n t.oàn giao th.ô.ng, trong đó tập trung x.ử l.ý cá.c lỗi là ng.uyên nh.ân trực tiếp d.ẫn đ.ến ù.n t.ắc và t.ai n.ạn giao th.ô.ng.

Theo PC08, trước khi triển kh.ai đợt cao điểm x.ử l.ý, PC08 ph.ối h.ợp với cá.c c.ô.ng ty c.ô.ng nghệ c.ung c.ấp dịch v.ụ v.ận ch.uyển, đi l.ại bằng phương tiện xe máy như Grab, GoViet, Be,… để tuyên truyền vận đ.ộng lái xe nêu cao ý thức, chấp hành ngh.iêm Luật Giao th.ô.ng đường bộ khi tham gia giao th.ô.ng.

Xe ô.m c.ô.ng nghệ dá.n mắt vào điện thoại khi ch.ạy sẽ b.ị ph.ạt

Kể từ 15/11, xe ô.m c.ô.ng nghệ ‘dá.n mắt’ vào điện thoại khi lái phương tiện sẽ b.ị CA TP.HCM x.ử ph.ạt

Trong đợt cao điểm, PC08 sẽ x.ử l.ý cá.c v.i ph.ạm giao th.ô.ng như: Chạy quá t.ốc độ qu.y đ.ịnh, chở 2 ng.ười trên xe, chở ng.ười ngồi trên xe kh.ô.ng đội mũ bảo hiểm, kh.ô.ng chấp hành h.iệu l.ệnh của đ.èn tín hiệu giao th.ô.ng; đi ngược chiều; vượt xe trong những trường hợp c.ấm vượt; điều khiển xe sử d.ụng điện thoại di đ.ộng…

Để x.ử ph.ạt cá.c v.i ph.ạm này, l.ực l.ượng CSGT sẽ trang b.ị sử d.ụng hệ thống giá.m s.át, x.ử l.ý v.i ph.ạm, máy đo t.ốc độ, camera để ph.át h.iện và x.ử l.ý cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm của tài xế “xe ô.m c.ô.ng nghệ”.

Đối với cá.c trường hợp kh.ô.ng dừng ngay được phương tiện, PC08 sẽ th.ô.ng báo y.êu c.ầu ng.ười có h.ành v.i v.i ph.ạm đến đ.ơn v.ị gi.ải qu.yết th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Theo Vietn.amnet

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Tổ điều tra sự cố metro số 1 kết thúc hoạt động

Sau hơn 3 tháng đóng góp quá trình điều tra sự cố metro số 1, Ban quản lý đướng sắt đô thị…