Home Công nghệ Yêu cầu th.u h.ồi tên miền Zalo.vn và Zalo.me

Yêu cầu th.u h.ồi tên miền Zalo.vn và Zalo.me

4 min read
Comments Off on Yêu cầu th.u h.ồi tên miền Zalo.vn và Zalo.me
0
474

Sở Th.ông tin và Truyền th.ông TP HCM đã y.êu c.ầu cá.c c.ơ qu.an quản lý th.u h.ồi 2 tên miền là Zalo.vn và Zalo.me vì hoạt đ.ộng mạng x.ã h.ội kh.ông phép.

Yêu cầu th.u h.ồi tên miền Zalo.vn và Zalo.me - Ảnh 1.

Tên miền Zalo.me đang b.ị y.êu c.ầu th.u h.ồi vì Zalo chưa có giấy phép hoạt đ.ộng mạng x.ã h.ội. Ảnh: Chá.nh Trung.

Ngày 18-7 Sở Th.ông tin và Truyền th.ông TP HCM cho biết vừa y.êu c.ầu cá.c nhà đang ký và quản lý tên miền tại Việt Nam dừng cung cấp 2 tên miền là Zalo.vn và Zalo.me thuộc sở hữu của c.ông ty cổ phần VNG. Theo Thanh tra Sở Th.ông tin và Truyền th.ông TP HCM thì lý do việc có qu.yết đ.ịnh th.u h.ồi 2 tên miền này do Zalo đã hoạt đ.ộng mạng x.ã h.ội kh.ông phép.

Theo Sở Th.ông tin và Truyền th.ông TP, đến thời điểm hiện tại, VNG – đ.ơn v.ị sở hữu Zalo – vẫn kh.ông tiến hành xin phép cho mạng x.ã h.ội cho Zalo. Vì vậy, Sở Th.ông tin và Truyền th.ông TP đã b.an h.ành qu.yết đ.ịnh xử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính với c.ông ty cổ phần VNG về h.ành v.i thiết lập mạng x.ã h.ội Zalo nhưng kh.ông có giấy phép.

Bên cạnh đó cũng y.êu c.ầu dừng cung cấp dịch v.ụ đồng thời Sở cũng gửi văn bản cho cá.c đ.ơn v.ị l.iên qu.an đến việc đăng ký và quản lý tên miền y.êu c.ầu ngừng cung cấp 2 tên miền Zalo.vn và Zalo.me.

Năm 2018, Sở Th.ông tin và Truyền th.ông TP cũng đã từng ra văn bản xử ph.ạt hành chính đối với mạng x.ã h.ội Zalo của c.ông ty VNG vì kh.ông có giấy phép.

Theo Người Lao đ.ộng

Load More In Công nghệ
Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam ngh.iêng về Nokia và Ericsson sau khi “nồng ấm” với Huawei

Việt Nam vừa l.o l.ắng vấn đề a.n n.inh, vừa l.o l.ắng về vị thế của Huawei trong c.ô.ng n…